Vad gäller när en övervakningskamera har filmat dig och du är misstänkt för stöld?

Hej blev tagen av vakter på ett köpcentrum pga stöld. Vakterna låste in mig i ett vaktrum som jag fick sitta i väntan på polis och vakten förhörde mig innan polisen kom. I det rummet fanns en övervakningskamera. Är det endast inspelning utan ljud eller är det även ljudupptagning på denna kamera?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB)


Är det inspelning utan ljud eller ljudupptagning på kameran i vaktrummet?


Vad det är för typ av kamera kan jag tyvärr inte svara på och vilka funktioner den har. Du skulle behöva fråga dem vakterna eller gå in och kolla själv. Jag kommer däremot kunna ge dig lite rådgivning kring hur du bör hantera situationen kring att du har blivit tagen på grund av stöld.


Vad bör du göra och hur bör du tänka kring övervakningskameran?


Information kring stöld


För det första så regleras brottet stöld i 8:1 BrB, 8:2 BrB och 8.4 BrB.


8:1 BrB hanterar när det är stöld av “normalgraden” där straffet är fängelse i högst två år. När jag skriver av “normalgraden” menar jag att det är den vanliga typen av stöld. Nedan kommer ringa stöld och grov stöld förklaras.


8:2 BrB hanterar ringa stöld som innebär att stölden inte anses lika allvarlig, vilket leder till mildare straff. Att gärningen betraktas som ringa stöld kan bero på att värdet på det stulna objektet understiger 1 250 kr (se NJA 2019 s. 951) eller att omständigheterna anses inte vara så allvarliga. Straffet är böter eller högst sex månader i fängelse.


Grov stöld är den allvarligaste typen av stöld. Där är straffet minst sex månader i fängelse och högst sex år. Det anses vara grov stöld om man tar något som någon hade på sig eller den var i personens omedelbara närhet, om gärningsmannen hade på sig vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel, om den ingått som i ett led i en brottslighet eller skett systematiskt, om gärningen i allmänhet var särskilt farlig eller hänsynslös, stort värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. Detta regleras i 8:4 BrB.


Gällande kameran som bevis


I Sverige har vi något som kallas fri bevisföring, det vill säga att alla typer av bevis får åberopas i en domstol (se Åklagarmyndighetens hemsida). Utifrån allt som förekommit i målet får domarna göra en bedömning hur utfallet i domen ska bli (35:1 RB).


Detta betyder att en åklagare skulle kunna använda sig av filmen från övervakningskameran för att stödja sitt åtal mot dig. Om det visar sig att det även var ljudinspelningen är det ett väldigt bra bevis som kan vara till din nackdel.


Mitt tips till dig är därför att berätta för din försvarsadvokat om inspelningen. Där bör försvarsadvokaten göra bedömningen att det inte är bra att ens nämna inspelningen då den kan vara till nackdel. Utifrån din information så finns ingenting som tyder på att åklagaren eller polisen har noterat inspelningen.


Om åklagaren skulle få reda på inspelningen och använder den emot dig kommer du märka om det fanns ljudinspelning från kameran. Då bör din försvarsadvokat argumentera i bästa möjliga mån till din fördel.


Fler frågor eller funderingar


Skulle du ha fler frågor om din situation du sitter i kan du fråga oss på Lawline så hjälper vi dig mer och vill du få ytterligare hjälp i ditt mål kan du boka tid med en av våra jurister (länk).


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”