Vad gäller när en make med bröstarvingar gift om sig och arv ska fördelas?

2021-09-30 i Make
FRÅGA
1991 dog make A, som var gift med B. De har 2 gemensamma barn i 30 års åldern. Bouppteckning gjordes, men inget arvskifte. 1993 gifte B om sig med C och de bor kvar i huset, som A och B köpte. De fick inga barn och C hade inga sedan förut, så nu finns 2 vuxna särkullbarn. 1921 dog B. Bouppteckning är gjord, gällande villa, bil o inventarier, skulder o sparande. Särkullbarnen väntar med arv tills villa säljs.Banken säger att vid arvskifte får C 1/4 av hela boet och särkullbarnen 3/4, borde det inte vara tvärs om?
SVAR
Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Make 1 avled 1991, inget arv fördelades vid förste makens död.1993 efterlevande make gifte om sig.2021 efterlevande make avled.Hur kommer arvet fördelas?

Efterarv
Makes arvsrätt framkommer i Ärvdabalken [ÄB] 3 kap. 1 §. Där anges att en avlidens kvarlåtenskap, om personen var gift, ska tillfalla efterlevande make. Eftersom all kvarlåtenskap efter den först avlidne maken tillfaller den efterlevande maken har någon egentlig fördelning av arvet inte skett. Därför ska det, vid den efterlevande makens död fördelas ett efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Det innebär att innan arvet från den efterlevande maken fördelas ska arvet efter den först avlidne maken fördelas. I praktiken innebär detta att andelen av de tillgångar som vid tillfället för bodelning efter den först avlidne maken skulle tillfalla dennes arv ska delas ut i efterarv.

I den situation du beskriver skulle det kunna se ut enligt följande

Vid bodelning efter den först avlidne likadelades egendomen. Den efterlevande maken har efter bodelningen fri förfogande rätt till den del som kommer från den avlidne genom bodelningen.
Alltså är 50% makens egendom, 50 % tillfaller maken med fri förfoganderätt.

När den efterlevande maken avlider ska först efteravet fördelas efter den först avlidne, dennes bröstarvingar ska då få ut den andel som tillföll efterlevande make med fri förfoganderätt.
Alltså, när efterlevande make dör ska först de 50 % som denne haft med fri förfoganderätt tillfalla den först avlidnes arvingar. Först när detta skett kan resterande 50 % bli aktuella för fördelning. När efterarvet skett kvarstår således 50 % av de medel som efterlevande make haft tillgång till, då kan en bodelning mellan efterlevande och den nya maken ske. Här delas (om inte annat föreskrivs i äktenskapsförord etc.) de två makarnas giftorättsgods på två. Om den nya maken i princip inte har några tillgångar kommer alltså ungefär 25% (av den nu avlidnes totala tillgångar) kunna tillfalla denne vid en bodelning.

Sammanfattningsvis kan alltså den andel som du beskrivit i frågan bli aktuell, eftersom 50% av den avlidnes tillgångar kan utgöra efterarv och att det först därefter kan ske en bodelning där medel kan fördelas mellan den avlidne och den nya maken.

Hoppas du fick svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen.

Trevlig helg.

Jakob Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (488)
2021-09-30 Vad gäller när en make med bröstarvingar gift om sig och arv ska fördelas?
2021-09-30 Makars ansvar för varandras skulder vid dödsfall
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?
2021-08-30 Arv efter skilssmässa

Alla besvarade frågor (96397)