Vad gäller när en kattuppfödare köper katt av en kattuppfödare?

2018-10-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Vad gäller när en kattuppfödare köper en kattunge av en annan kattuppfödare? Katten i fråga sjuknade in i såpass allvarlig sjukdom att den direkt fick avlivas vid 6 månaders ålder...kan man kräva ngn slags garanti? Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tråkigt att höra om din sjuka katt, vi hoppas kunna hjälpa dig med din fråga så gott vi kan!

Det som är det viktigaste för dig är tre faktorer. Dessa är ifall du har uppfyllt din undersökningsplikt, om "felet" på katten fanns vid köptillfället och ifall du har reklamerat katten inom skälig tid. Men för att vara så pedagogiska som möjligt tar vi det från början.

Till att börja med kan det vara bra att veta att katter och andra djur räknas som lös egendom juridiskt sett. En annan grundläggande förutsättning som är viktig för frågan är att kattuppfödare räknas som näringsidkare i lagens mening, oavsett om det sker som hobbyverksamhet eller yrkesmässigt. I och med att både du som köpare och säljaren är näringsidkare blir köplagen tillämplig, KöpL 1 §.

Är det "fel" på katten?

I och med att katten är så pass sjuk att den direkt fick avlivas råder det helt klart ett fel på katten, KöpL 17 § 3 st.

När blev katten sjuk?

Nu kommer vi till den kanske viktigaste frågeställningen av dem alla. När blev katten sjuk? Du skriver att katten insjuknade i en så pass allvarlig sjukdom att den fick avlivas. För att få ett svar på vår fråga skulle man egentligen behöva veta mer om denna sjukdom. Blev katten sjuk för att den kom i kontakt med något eller är det en ärftlig sjukdom till exempel? De enda fel man kan göra gällande är nämligen de fel som fanns vid tillfället för köpet, KöpL 21 §.

Det innebär alltså att ifall det rör sig om en ärftlig sjukdom eller något som katten bar på innan köpet kan man gå vidare med felet. Men inte om katten har insjuknat i något först efter att du köpt den som inte har sitt ursprung från tiden hos säljaren. Detta är omöjligt för mig att besvara detta utan vidare information tyvärr. Men ifall vi låtsas att det rör sig om en ärftlig sjukdom, som alltså fanns vid köpet, kan jag gå vidare med vad som gäller i sådana fall.

Är undersökningsplikten uppfylld?

Även om katten bar på en ärftlig sjukdom vid köptillfället kan du endast gå vidare med det felet förutsatt att du inte borde ha märkt felet innan du köpte katten, KöpL 20 §. Till exempel ifall katten haltar och sjukdomen är relaterad till det så borde du i det fallet har märkt att något var "fel" på katten för att ta ett exempel. Återigen förutsätter vi att det rör sig om ett dolt fel som inte borde märkts vid köpet.

När köpet har genomförts ska du som köpare så snabbt som det är möjligt undersöka katten på ett sätt som "stämmer överens med god affärssed", KöpL 31 §. Vad gäller köp av katt borde en sådan undersökning innebära en undersökning av veterinär. Här blir det tyvärr svårt för dig som köpare att göra gällande felet. För antingen borde veterinären vid undersökningen ha märkt denna sjukdom vid en grundläggande koll. Ifall veterinären inte märker sjukdomen vid en grundläggande koll tyder mycket på att sjukdomen har uppkommit först efter köpet och då kan du inte heller göra felet gällande.

Det enda sättet du ska kunna reklamera i detta fall är alltså att sjukdomen är så pass dold att veterinären inte kan se den vid en grundläggande koll men att den ändå finns vid köptillfället. Så skulle t.ex. kunna vara fallet ifall sjukdomen endast kan ses på röntgen. Att genomföra en röntgen krävs troligtvis inte för att man ska genomföra sin undersökningsplikt vid köp av en kattunge.

När ska man reklamera?

Ifall sjukdomen endast skulle ha märkts vid en röntgen eller liknande och du alltså har uppfyllt din undersökningsplikt gäller det att du reklamerar katten till säljaren inom skälig tid från det att du märkte eller borde ha märkt felet, KöpL 32 § 1 st. Det är svårt att bestämma denna skäliga tid till ett exakt antal dagar men det borde ske ganska snart efter avlivningen. Självklart ska man inte behöva ringa till säljaren samma dag som katten avlivas då det kan vara en jobbig process för ägaren. Men ett par dagar eller en vecka efter skulle man nog behöva höra av sig.

Om säljaren visste om att det var fel på katten som hen sålde är detta med reklamationstid och undersökning inte avgörande. Ifall det är så att säljaren har handlat i "strid mot tro och heder" kan nämligen köparen reklamera varan oavsett, KöpL 33 §. Det är dock mycket svårt att bevisa att säljaren kände till den allvarliga sjukdomen. Ett exempel skulle kunna vara ifall många av de katter säljaren har sålt har haft samma fel, då skulle man med framgång kunna hävda att säljaren gjort fel.

Sammanfattning

Med den lilla fakta jag har tillgång är det svårt att ge ett entydigt svar. Svaret är beroende av många parametrar och fakta som inte nämns i frågan. Men det är inte kört för det. Jag råder dig till att kontakt med säljaren och prata om detta. Säljaren tycker säkert att detta är genant. Till exempel kan ni komma fram till en lösning på tu man hand. När en fråga gäller köplagen är det nämligen så att ett avtal mellan köpare och säljare går före lagen, KöpL 3 §. Så ifall ni kommer överens om att hen ska ersätta dig på något sätt gäller det istället. Förutsatt att ni bägge går med på det givetvis!

Hoppas att detta besvarade din fråga och att det löser sig för dig.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (941)
2019-03-19 Öppet köp mellan privat personer?
2019-03-17 Avtalsbrott vid köp av bostadsrätt
2019-03-17 Vad händer med handpenning då köpare dragit sig ur affären?
2019-03-07 Kan säljaren påstå att varan är hennes och ta tillbaka den, för att den inte är fullt betald?

Alla besvarade frågor (66900)