FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 26/05/2020

Vad gäller när en arbetsgivare ändrar den anställdes arbetsuppgifter?

Hej . I 2018 jag sökte ett jobb för att arbeta inom Tågvärd och jag undertecknade kontraktet på denna grund. Jag arbetade med dem i flera månader, men 2019 skickade arbetsgivaren mig till jobbet på ett hotell för att jobba som receptionist. Observera att jag inte skrev ett nytt kontrakt och han frågade inte om mitt godkännande av det nya arbetet i hotellet . Så har arbetsgivaren rätt att ändra mitt jobb från att arbeta med tåg till att arbeta som receptionist på ett hotell? ?

tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om huruvida ditt byte av arbetsuppgifter innebär att du har bytt anställning eller att du har fått ändrade arbetsuppgifter men stannat kvar på samma anställning. Arbetsrätten för ditt fall är främst reglerad i principer utanför lagen och lagen om anställningsskydd (LAS) samt i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Arbetsuppgifterna liknar varandra

Du undrar om det ingår i din anställning att byta arbete. I första hand avgör ditt anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal vad dina arbetsuppgifter innebär. Vad har ni kommit överens om? I ett sådant här fall är det toppen att ni har avtalat skriftligt om anställningen, då information om arbetsuppgifter blir tydlig.

Arbetsuppgifterna kan fyllas i av den så kallade 29/29-principen. Arbetsgivaren behöver inte förvarna eller diskutera ändringar med anledning av 29/29-principen med arbetstagare. Principen finns som en dold del av alla anställningsavtal och kollektivavtal.

Du har samma arbetsgivare som tågvärd som när du arbetar som hotellreceptionistArbetsuppgifterna faller in under samma naturliga verksamhetsområdeDu har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna

Om samtliga krav är uppfyllda ingår de nya arbetsuppgifterna i din anställning. Principen tolkas vidsträckt; du måste till exempel inte arbeta kvar i själva tåget för att de nya arbetsuppgifterna ska falla in under din arbetsskyldighet. Du ska inte behöva vidareutbilda dig för att nå upp till kraven utan du ska kunna gå från det ena arbetet till det andra i princip. Båda yrkena är utåtriktade och omväxlande serviceyrken med varierande arbetstider.

Generellt sett tror jag att arbetsuppgifterna omfattas av din tidigare anställning. Eftersom både arbetet som tågvärd och receptionist ställer krav på en viss dator- och teknikvana tror jag att du uppfyller det kravet. Detsamma gäller grundkravet på gymnasiekompetens. Frågan är dock om hotellet kan höra till samma arbetsgivare som din arbetsgivare när du har arbetet som tågvärd. Baserat på den information jag får gör jag bedömningen att det nya arbetet omfattas av det gamla.

Du är skyldig att arbeta, så länge arbetsgivaren är saklig

29/29-principen är en begränsning av arbetstagarens arbetsskyldighet. Som arbetstagare är du i regel skyldig att utföra det arbete som din arbetsgivare ger dig. Å sin sida har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet. Det betyder att du kan omplaceras inom anställningsavtalet, så länge det är objektivt motiverat. Ett objektivt skäl kan exempelvis vara omstrukturering av verksamheten. Arbetsgivaren får alltså inte ändra din anställning godtyckligt. Vidare kan bytet av arbetsuppgifter vara otillåtet om bytet är särskilt ingripande och beror på personliga skäl.

Alltså krävs anledningen till varför du har fått nya arbetsuppgifter behövs också för att klara upp huruvida bytet av arbetsuppgifter är lagligt eller inte. Du skriver inte om det finns någon grund till bytet av arbetsuppgifter. Beroende på hur din arbetsgivare motiverade valet kan det alltså vara lagligt eller olagligt.

Om du inte är skyldig att arbeta måste arbetsgivaren diskutera med dig

Om arbetet som receptionist ligger utanför din arbetsskyldighet handlar det om en ny anställning, som du i så fall måste tacka ja till för att den ska vara giltig. I ett nytt anställningskontrakt kan till exempel lön och arbetstider omförhandlas. Om du inte vill tacka ja till ett sådant kontrakt måste arbetsgivaren säga upp dig med hänvisning till arbetsbrist, alltså att det inte finns mer arbete att göra som tågvärd. I sådant fall behöver arbetsgivaren ta hänsyn till turordningsreglerna (12 § LAS) och återanställningsrätt (22 § LAS).

Du som är med i facket har fler rättigheter

Om du är med i ett fack får du ytterligare rättigheter vid en sådan uppsägning: Om du är med i ett fack som din arbetsgivare är ansluten till måste arbetsgivaren förhandla med facket i samband med den nya anställningen (11 § MBL). Facket har här så kallat tolkningsföreträde, vilket innebär att dess juridiska mening gäller (34 § första stycket MBL). Om du är med i ett fack som arbetsgivaren inte är ansluten till, men arbetsgivaren har kollektivavtal med något annat fackförbund, måste arbetsgivaren förhandla om frågor som rör ditt anställningsförhållande (13 § första stycket MBL). Om du däremot inte är med i något fackförbund har du inga sådana rättigheter. Du kan såklart fortfarande ta hjälp av en arbetsrättsjurist.

Sammanfattning

Om anställningarna är mycket lika varandra har din arbetsgivare agerat lagligt. Arbetet som tågvärd och hotellreceptionist ställer krav på linande kompetenser. Så länge arbetet är hos samma arbetsgivare bör bytet vara lagligt. Bytet får dock bara ske på en giltig grund med ett objektivt skäl. Beroende på varför din chef bytte kan det vara olagligt eller lagligt. Om du är medlem i ett fackförbund råder jag dig att ta kontakt med det för att få råd. Du kan också ta hjälp av någon av Lawlines jurister som är specialiserade på arbetsrätt.

Hoppas att du får den hjälp du behöver!


Vänligen


Caroline HalfvarsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?