Vad gäller när byggfirman har gjort fel och sedan gått i konkurs?

2020-02-29 i Konkurs
FRÅGA
Bygg företaget begärde sig i konkurs och lämnade mig med ett läckande och felkonstruerat tak. Måste nu göra om allt till samma kostnad som jag redan betalt firman. Vad kan jag göra när konkursförvaltaren säger att det troligen inte finns något värde i företaget. Kostnaden för att åtgärda felen är ca 150000.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att det har rört sig om någon form av fel vid ett uppdrag om att bygga tak och att du som uppdragsgivare är konsument och att byggfirman har gått i konkurs. De relevanta bestämmelserna finns i konsumenttjänstlagen (KTjL), konkurslagen (KonkL) och förmånsrättslagen (FRL).

Vilken rätt har jag mot byggfirman?

Om takkonstruktionen avviker från byggstandarder eller vad ni kan anses ha avtalat, så anses tjänsten normalt sett vara felaktig (4 och 9 § KTjL). Om detta felet inte beror på konsumenten så kan denne begära att felet avhjälps, prisavdrag eller häva uppdraget (16 § KTjL). För att göra gällande dessa åtgärder krävs det att firman underrättas om felet inom skälig tid, där 2 månader alltid anses vara skälig tid, annars går rätten att åberopa felet förlorad (17 § första stycketoch 18 § KTjL). Eftersom firman har gått i konkurs verkar avhjälpning, att de fixar taket, inte vara aktuellt. Istället vore det aktuellt att begära prisavdrag. Det innebär i princip att firman ska återbetala vad det kostar att få felet åtgärdat (22 § KTjL). Sammanfattningsvis kan man säga att du har en obligationsrättslig fordran (en förpliktelse) på firman för vad det kostar att åtgärda felet, i ditt fall ca 150 000 kr.

Vad händer nu när firman har gått i konkurs?

Eftersom firman har gått i konkurs, övergår din obligationsrättsliga fordran till att vara en konkursfordran (5 kap. 1 § KonkL). Det innebär att det nu är konkursboet som svarar för att betala vad firman är skyldig dig. Problemet är att eftersom firman har gått i konkurs, så finns det säkert en hel del andra skulder hos den. De som har fordringar, sk. borgenärer, på firman har som utgångspunkt lika rätt till betalning i förhållande till sin fordran (18 § FRL). Detta innebär att utbetalningarna sker i proportion till konkursboets tillgångar och den enskilde borgenärens fordran.

Exempel: om konkursboet har tillgångar uppgående 30 000 kr och skulder på 90 000 kr, får borgenären som har en fordran på 60 000 kr ut två tredjedelar (20 000) medan övriga borgenärer på samma sätt delar på övriga 10 000 kr.

Vissa borgenärer har kanske företräde (förmånsrätt), vilket i så fall innebär att de får betalt för hela sin fordran (eller så långt det räcker) före övriga borgenärer med sämre rätt (11 kap. 1 § KonkLoch 1 § FRL). En fordran på prisavdrag är tyvärr inte en sådan fordran som har förmånsrätt (3a13b § FRL). De borgenärer som är utan förmånsrätt har inbördes lika rätt, som sagts ovan, men får betalt sist. Före borgenärer med förmånsrätt kan få betalning ska dock konkurskostnader och skulder som konkursboet har skapat betalas, exempelvis konkursförvaltarens arvode (11 kap. 1 § KonkL). Detta innebär att det ofta inte finns så mycket kvar till de borgenärerna utan förmånsrätt.

Sammanfattningsvis.

Du har en fordran på byggfirman som motsvarar vad det kostar att åtgärda felet, men eftersom firman har gått i konkurs så är chanserna små att det blir någon större utdelning. Det är tyvärr inte så mycket man kan göra och av den anledningen rekommenderas det att man väntar med att betala tills man har kontrollerat skicket. Då finns det en rätt att vägra betala om ett fel skulle upptäckas (16 och 19 § KTjL).

Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (271)
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?
2021-10-03 Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs

Alla besvarade frågor (97371)