FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 17/06/2022

Vad gäller när arbetsgivare inte går att få tag på

Hej! Jag fick ett jobb på ett försäljning företag, vi hade kommit överens att jag skulle böra jobba 6/6. Jag skulle börja med utbildning, men när jag gick till adressen företaget bad mig att gå till så var ingen där, jag försöket nå de genom telefon men samma sak, ingen svarade på mig. Så frågan vad ska jag göra? Det finns ett kontrakt mellan oss? Vad har jag rätt till?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din situation såhär: du har fått ett jobb hos en arbetsgivare och ni har skrivit kontrakt. När du ska gå till jobbet på den adress du fått så finns ingen där. Du undrar nu vad du har för rättigheter.

Jag ska besvara frågan genom att först beskriva vad en arbetstagare har för rättigheter, och sedan förklara vad jag anser gäller i din situation. Det kan dock bli ganska svårt för mig då jag inte vet vad som står i ditt kontrakt, och inte heller vet jag vilken typ av anställning du har. Jag ska därför beskriva de olika potentiella situationerna jag kan se. Det mest sannolika är att du som ny anställd har en tidsbegränsad anställning eller en tidsbegränsad provanställning.

Tidsbegränsad anställning

Tidsbegränsade anställningar är tillåtna enligt 4 och 5 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd (förkortat till LAS). De innebär att vid slutet av perioden som anställningsavtalet anger så upphör anställningen om inte ett nytt kontrakt skrivs. Utöver detta kan de säga upp en i enlighet med 7 § LAS eller avskeda en i enlighet med 18 § LAS.

Anställningsavtalet gäller så fort båda parter har accepterat avtalet, detta enligt 1 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (förkortat till AvtL). Lön ska betalas i enlighet med avtalet. Om inte arbetsgivaren uppfyller sina förpliktelser, t.ex. att utbilda en anställd eller betala ut lön, har den anställde rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Tidsbegränsad provanställning

Enligt 6 § LAS får avtal träffas om tidsbegränsad provanställning. Den får vara i högst 6 månader. För att en provanställning inte ska övergå i en tillsvidareanställning (fast anställd) måste arbetsgivaren säga upp avtalet, vilket får göras utan särskild anledning. Provanställning får sägas upp när som helst under prövoperioden.

Anställningsavtalet för provanställningen gäller så fort båda parter har accepterat avtalet, detta återigen enligt 1 § AvtL. Lön ska betalas i enlighet med avtalet.

Skadestånd

Enligt 38 § LAS har anställd rätt till skadestånd om arbetsgivaren inte följer reglerna i LAS, bl.a. de regler som jag ovan har beskrivit. Följs inte reglerna av arbetsgivaren ska han betala lön och förmåner som man har rätt till enligt avtalet, och utöver det ska han betala skadestånd för skada man som anställd lidit.

Ditt fall

Jag vet inte vilken av dessa två anställningstyper du har, men det ska stå i ditt avtal. Det är därmed bara för dig att tillämpa det som sägs under den rubrik som gäller för ditt avtal.

Enligt ditt anställningsavtal har du sannolikt rätt till lön och förmåner, vilka du har rätt att begära redan nu. Det kan stå i avtalet att lön endast betalas ut för motsvarande arbete du har utfört och då du inte jobbade den dagen då ingen var där kan de säga att du inte har rätt till lön för den dagen. Det stämmer inte, och du har i sådana fall rätt till skadestånd i form av lön för den dagen då du uppfyllde din del av avtalet.

Min rekommendation om de inte svarar är att ta frågan till domstol och kräva fullgörelse av avtalet, eller att säga upp dig med omedelbar verkan med hänvisning till att arbetsgivaren inte har uppfyllt sina förpliktelser. Om du vill ta frågan till domstol skulle jag rekommendera att du kontaktar en av våra jurister här på Lawline

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att vända dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Kevin TorssellRådgivare