Vad gäller när åklagaren ska besluta om åtal?

2020-05-03 i Förundersökning
FRÅGA
Utifrån att åklagaren måste kunna förvänta sig att bevisningen räcker till för en fällande dom, hur troligt är det att följande leder till åtal? Målsägande påstår sig ha blivit grovt misshandlad med trubbigt föremål. Den misstänkte förnekar och hävdar att denne försökt freda sig i samband med att målsägande angripit den misstänkte. Målsägande har under tumultet fått en uppenbar kroppsskada, vilken enligt den misstänkte, uppkommit av en olyckshändelse, utan uppsåt. Inget vittne har sett händelseförloppet och det finns ingen teknisk bevisning som kan styrka varken målsägandes eller misstänkts berättelse. Vidare, hur lång tid brukar det gå mellan slutdelgivning (godkänd av försvaret utan erinran) tills dess att åklagaren prövar åtalsfrågan? Förstår att detta kan variera, men på ett ungefär. Tackar vänligast på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Åklagaren kan låta bli att väcka åtal eller lägga ner förundersökningen

Precis som du skriver ska åklagaren under förundersökningen utreda om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal (23 kap. 2 § RB). Att det finns "tillräckliga skäl" innebär alltså att bevisningen är så stark att åklagaren kan förvänta sig en fällande dom. Innan åklagaren väcker åtal måste den misstänkte slutdelgivas (23 kap. 18 a § RB). Detta innebär att den misstänkte får ta del av förundersökningen och komma med synpunkter.

I detta fall skriver du att det varken finns teknisk bevisning eller vittnen, och att målsäganden och den misstänkte har olika bild av vad som har hänt. Om åklagaren kommer fram till att det inte går att skaffa fram någon bevisning är det alltså troligt att åtalet läggs ner. Åklagaren fattar då ett s.k. negativt åtalsbeslut och den misstänkte har då rätt till en frikännande dom (20 kap. 9 § andra stycket RB och 23 kap. 20 § RB).

Om någon slutdelgivning inte har gjorts ännu kan åklagaren istället välja att lägga ner förundersökningen (23 kap. 4 § andra stycket RB). Detta görs ofta om det inte längre finns misstanke om brott eller om det inte går att göra någon ordentlig utredning av brottet.

Beslut om åtal fattas direkt efter slutdelgivningen är klar

Som jag skrev tidigare måste den misstänkte slutdelgivas innan åtal kan väckas. Detta görs när förundersökningen är klar. Vid det här tillfället har åklagaren ofta redan en uppfattning om vilket beslut som kan fattas i åtalsfrågan, eftersom den egna utredningen är färdig. Om den misstänkte inte lämnar några synpunkter vid slutdelgivningen borde det alltså inte finnas någonting som hindrar att ett åtalsbeslut fattas mer eller mindre direkt.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (467)
2020-10-17 Brottsmisstänkts rätt till insyn
2020-10-11 "Hur kan åklagaren inte väcka åtal?"
2020-10-02 Vad kan vi göra mot polisens tvångsmedel?
2020-09-29 Hur vet man att man är skäligen misstänkt för brott?

Alla besvarade frågor (85239)