Vad gäller när 16-åring sätts i arresten?

2021-04-13 i Förundersökning
FRÅGA
Får polisen sätta en 16-åring i arrest enbart för misstanke om narkotikainnehav.Ska föräldrarna meddelas? Senast när?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Får en 16-åring lagligen sättas i arresten?

Eftersom barnet i fråga har nått den straffmyndiga åldern, dvs minst 15 år gammal gäller samma regler som för vuxna vid misstanke om brott. Om en polis sätter en 16-åring i arresten har denne inte gjort något olagligt. Det finns lagstöd för att inhämta en person och sätta denna i arrest för att polisen ska hålla förhör (23 kap. 9 § rättegångsbalken).

Allmän kritik mot att sätta minderårig i arresten

Med hänsyn till att det är en ungdom finns det ändå vissa riktlinjer som polisen bör förhålla sig till som indikerar att de kan ha agerat fel ändå. Justitieombudsmannen (JO), vars uppgifter är att granska statliga myndigheter, har gett kritik när en 16-åring i Jönköping sattes i arresten (JO dnr 5084-2008). JO diskuterar bl.a att när det gäller ungdomar mellan 15 och 18 år bör man normalt sett inte placera dessa i arrest eller låsa in på ett annat sätt. Detta stämmer också överens med rikspolisens föreskrifter och allmänna råd, som säger att den som är mellan 15-18 år bör förvaras i polisarrest endast när det är absolut nödvändigt; normalvis bör den som är under 18 år förvaras under bevakning i ett förhörsrum eller liknande utrymme.

Vad gäller i detta fall?

Det är svårt att säga om polisen borde ha satt en 16-åring i arresten pg.a misstanke om narkotikainnehav. Som nämnt ovan har polisen lagligt sett inte gjort fel, men med hänsyn till JO's uttalanden och polisens föreskrifter att en 16-åring misstänkt för narkotikabrott inte borde sättas i arresten. Nu känner jag förvisso inte till några omständigheter; om det funnits en flyktrisk, eller om personen i fråga var våldsam eller påverkad av narkotika när arresten skedde kan det ändå funnits legitima skäl att sätta in ungdomen i arresten.

När ska föräldrarna meddelas?

När en minderårig person är skäligen misstänkt för brott, ska föräldrarna omedelbart underrättas. Detta innebär alltså att kravet på om föräldrarna ska bli underrättade beror på hur stark brottsmisstanken är. Blir 16-åringen gripen, anhållen eller häktad ska ska föräldrar också informeras omedelbart (5 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96466)