Vad gäller juridiskt om två poliser börjar slåss?

Om en polis attackerar en annan polis och båda är i tjänst. Har då den polis som blir attackerad rätt att försvara sig på samma sätt som mot en privatperson? Exempelvis med hjälp av pepparspray/taser/tjänstevapen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Om en polisman blir attackerad av en privatperson kan han/hon ofta försvara sig på samma grunder som vem som helst, nämligen med hänvisning till nödvärnsrätten. Nödvärnsrätt tillkommer varje människa, oavsett yrke, och den innebär att man under vissa förutsättningar får begå annars straffbelagda gärningar för att avvärja brottsliga angrepp (24 kap. 1 § Brottsbalken). Polismän har dessutom en särskild rätt att använda våld i sin yrkesutövning med hänvisning till laga befogenhet. Men vad händer om två poliser med samma rätt till våldsanvändning drabbar samman?

Polisens rätt till våldsanvändning (laga befogenhet)

Polismän har en lagstadgad rätt att i flera lägen använda sig av våld för att utföra sina tjänsteuppgifter. Det kan till exempel vara då en polis själv blir utsatt för våld eller hot om våld, eller när någon som ska gripas sätter sig i motstånd eller försöker fly. Andra fall kan vara då en polis ska stoppa ett fordon, eller då han/hon ska kroppsvisitera någon som fysiskt sätter sig emot. I varje fall där polisen använder våld med hänvisning till sådan laga befogenhet krävs det dock att andra medel än våld är otillräckliga, samt att våldet i övrigt är försvarligt (10 § polislagen). Försvarlighetsbedömningen görs med hänvisning till tjänsteåtgärdens syfte och övriga omständigheter i det enskilda fallet. Kravet på försvarlighet medför att våld endast får användas av polisen i de situationer då det är proportionerligt, och endast i den utsträckning det behövs för att nå avsedda resultat (8 § polislagen). 

Om en polis använder sig av oförsvarligt mycket våld riskerar han/hon att göra sig skyldig till brott precis som vilken människa som helst. Detta om han/hon inte kan rättfärdiga sitt beteende med stöd i någon annan grund, såsom nöd, nödvärn eller inbillat dito.

Nödvärnsrätten

Som jag nämnde inledningsvis har poliser även rätt till nödvärn, vilken är en ytterligare rättfärdigande grund för annars brottsligt beteende. En gärning som begås i nödvärn är brottslig endast om den är "uppenbart oförsvarlig" (24 kap. 1 § Brottsbalken). Även om  (o)försvarlighetsbedömningen är något striktare för poliser än för gemene man är kraven på försvarlighet alltså lägre ställda om en polisman handlar i nödvärn än om han använder våld med laga befogenhet (jämför skillnaden mellan att handla försvarligt, proportionerligt och behovstäckande, och att inte handla "uppenbart oförsvarligt"). 

Så vad gäller?

Om en polis (P1) skulle ge sig på en annan polis (P2) och, låt säga, misshandla denne, hade våldet inte genomförts med någon laga befogenhet eller annan rättfärdigande grund. Ingenstans i lagen ges polismän rätt att oprovocerat angripa vare sig andra poliser eller övriga medborgare. Våldet som P2 skulle bli utsatt för hade därför räknats som ett brottsligt angrepp, och P2 skulle ha rätt att försvara sig med stöd i såväl laga befogenhet som bestämmelsen om nödvärn. Om det med hänsyn till omständigheterna i fallet vore försvarligt hade P2 då fått använda de verktyg som krävts för att försvara sig själv och avvärja det brottsliga angreppet, inbegripet t.ex. OC-sprej eller batong.

Jag hoppas att jag kunnat svara på din fråga.

Vänligen, 

Ludwig KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”