Vad gäller i tvist om parkeringsböter?

2019-02-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA
HejMina anställda har parkerat firmas bil och betalat för parkeringen som det ska. HOJAB som betraktas mer som skojarbolaget nu påstår att biljetten inte var synligt i rutan och krävde betalning i form av parkeringsavgift/bot. Det finns två vittne att biljetten har lagts in i bilen.Jag har bemött detta genom att skicka både den aktuella biljetten samt utdraget från kontot som visar att parkeringen var betalt den dagen och tiden samt beskrivit att jag inte vill betala två gånger för samma tjänst. Bolaget tog det inte som argument och gått vidare till tingsrätten. I sina argument bifogar de några bilder som visar att biljetten inte finns "synlig" i framrutan. Något som jag har svårt att se utifrån deras bilder. I framrutan ligger en massa andra grejer, papperslappar etc.Det är ett bolag som äger parkeringen, ett som kontrollerar och ett annat som stämmer mig.Hur går jag vidare för att få rätt i Tingsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Det finns många rättsfall som behandlar beviskrav vid utfärdad parkeringsanmärkning. Högsta domstolen har konstaterat att "Vad en parkeringsvakt har antecknat i samband med att en parkeringsanmärkning har meddelats ska tillmätas ett starkt bevisvärde. Enbart ett påstående från fordonsägaren om att felparkering inte har skett är inte tillräckligt för att betalningsansvar ska undanröjas" (NJA 2013 s 711 punkt 7). Det betyder att det är svårt att nå framgång i en parkeringstvist om det inte finns tydliga bildbevis som motbevisar det parkeringsvakten antecknat. Det betyder att även om de bilder som parkeringsvakten tagit skulle vara undermåliga är ofta det parkeringsvakten antecknat tillräckligt för att vinna en tvist. Det kan noteras att detta fall har kritiserats och det kan anses märkligt att en parts utsaga tillmäts ett så starkt bevisvärde.

Om du väljer att tvista i tingsrätten bör du anföra de omständigheter du nämner i din fråga och granska bilderna som parkeringsbolaget tagit om det är möjligt att se parkeringsbiljetten på den. Du bör dock ha i åtanke att tvister i tingsrätten ofta kan bli kostsamma och tidskrävande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Johannes Hammarling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (284)
2019-06-30 Brottmål preskription
2019-06-30 Beslag mobiltelefon
2019-06-30 Vem har bevisbördan i ord mot ord?
2019-06-24 Får åklagaren använda brev till en häktad som bevis i rättegång?

Alla besvarade frågor (71218)