Vad gäller i fråga om egendom som träder i stället för enskild egendom?

FRÅGA
Jag är omgift och vi har tre vuxna barn vardera. Min man är delägare i ett företag och aktierna i företaget var enligt övriga delägare tvungna att skrivas som enskild egendom. Vi har alltså ett äktenskapsförord där hans aktier i bolaget är hans enskilda egendom och huset är min enskilda egendom . Om han säljer aktierna och startar ett aktiebolag för att lägga dessa pengar i träda fem år, betraktas de då fortfarande som enskild egendom och vid en separation tillfaller honom eller ingår de i vårt gemensamma bohag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som gäller i fråga om egendom som träder i stället för enskild egendom.

Utgångspunkten är att den egendom som har har omvandlats från enskild egendom fortsätter att vara enskild egendom (se 7 kap. 2 § första stycket sjätte punkten äktenskapsbalken (ÄktB)). Denna nya egendom kallas för surrogat. Om det däremot följer av exempelvis äktenskapsförordet att surrogatet ska vara giftorättsgods gäller naturligtvis det.

Detta innebär i ditt fall att såvida ni inte har reglerat detta i äktenskapsförordet, så behåller pengarna för din makes aktier sin egenskap av enskild egendom. Detta gäller även om pengarna i sin tur ersätts av ny egendom, exempelvis nya aktier.

Det finns dock en del praktiska problem som kan uppkomma. Det gäller att ni verkligen håller reda på vad som är surrogat, särskilt om den enskilda egendomen ersätts med pengar. Vidare kan den vara svårt att bedöma vilken egenskap den nya egendomen ska anses ha om din make skulle ersätta surrogatet (det vill säga pengarna för aktierna) med ny egendom som dessutom delvis finansieras med lån.

Slutligen bör jag nämna att avkastning från enskild egendom, exempelvis utdelning på aktier, däremot blir giftorättsgods om inget annat framgår av exempelvis äktenskapsförordet (se 7 kap 2 § andra stycket ÄktB).

Mitt råd till dig för att undvika framtida tvister, är att ni redan nu försöker komma överens om vad som ska gälla genom ett nytt äktenskapsförord.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97662)