Vad gäller för uppsägningstid vid uthyrning av garageplats på obestämd tid?

Är en garageplatser i en bostadsrättsförening att betrakta som lokal och att uppsägningstiden ska vara 9 månader om platsen hyrts tillsvidare? Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

I Jordabalkens 12 kapitel återfinns regler som rör hyra (12 kap. Jordabalken (JB)). En garageplats har väggar och tak precis som hus eller delar av hus. Uthyrning av sådana utrymmen omfattas av reglerna i 12 kap. Jordabalken (12 kap. 1§ JB). Reglerna omfattar både bostadsrättslägenheter och lokaler. Definitionen av bostadsrättslägenhet är att hyresgästen huvudsakligen bor där. En garageplats är istället att se som en lokal precis som du skriver. 

Vad gäller för uppsägningstid?

Uppsägningstiden kan variera beroende på hyresavtalets längd, om det är tidsbestämt eller om det löper på obestämd tid. Du beskriver i din fråga att garageplatsen hyrts tillsvidare. Ett avtal som löper på obestämd tid har 9 månaders uppsägningstid (12 kap. 4§ JB). När man skriver ett avtal på obestämd tid kan man välja att avtala om längre avtalstid än 9 månader, detta förutsätter såklart att båda parterna gått med på det. Alltså är huvudregeln 9 månader för hyresavtal för lokaler som löper på obestämd tid. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”