Vad gäller för uppsägningstid vid andrahandsuthyrning utan hyresvärdens samtycke?

Jag och min vän hyr en studentlägenhet på 3 rum svart av en kille. Vi har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig 15/08-19 tom 14/8-20. På vårt kontrakt står det att uppsägningstid är 1 månad och kan meddelas den 1a eller 15e i månaden.

Nu velar han om han ska ha tillbaka lägenheten och sa upp oss igår den 30/9 vid midnatt. Idag den 1/10 säger han att beroende på svaret på en jobbintervju som han får om två dagar beslutar han sig om vi är uppsagda eller inte.

Vad gäller för oss i den här situation? Jag läste något om att vi ändå kanske kan ha 3 månader efter uppsägning på oss, men förstod inte det helt om det är applicerbart i det här fallet.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga regleras i jordabalkens 12 kapitel. Lagen föreskriver att hyresavtal som löper mer än 9 månader alltid ska föregås med 3 månaders uppsägningstid, om inget annat är avtalat (12 kap. 4 § andra stycket 3 punkten JB). I och med att er hyresvärd sagt upp avtalet gäller det lagstadgade skyddet om 3 månader. Däremot är det värt att notera att lägenheten är upplåten utan hyresvärdens samtycke och således kan denne häva kontraktet omedelbart enligt 12 kap. 42 § JB. Ni är alltså inte "säkrade" tre månader på grund av detta.

Som jag uppfattar din fråga har enbart hyresvärden varslat om att denne eventuellt tänker säga upp lägenheten. Det verkar framgå tydligt av kontraktet att er uppsägningstid löper från första eller femtonde varje månad. Således om er hyresvärd väntar med att säga upp er börjar er tid först löpa från och med den femtonde.

Hoppas ni fick svar på er fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning