Vad gäller för uppgifterna när åtal väckts?

2021-11-09 i Sekretess
FRÅGA
Hej, jag undrar om sekretessbestämmelsen i 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen är tillämplig på uppgifter om den misstänktes och målsägandens personliga förhållanden efter att åtal har väckts?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, är tillämplig på uppgifter om den misstänktes och målsägandens personliga förhållanden efter att åtal har väckts.

35 kap. 1 § OSL
När det finns uppgifter om personliga och ekonomiska förhållanden i en förundersökning i ett brottmål är utgångspunkten att sekretess gäller för de uppgifterna (p.1). Innan någon kan få ta del av uppgifterna ska myndigheten, på eget initiativ, alltid göra en men-bedömning. Det betyder att myndigheten pröva om utlämnande av uppgifterna kan komma att innebära men eller skada för den enskilda eller dennes anhöriga.

Med "personliga och ekonomiska förhållanden" avses exempelvis namn, bostadsadress, hälsotillstånd, familjesituation, ekonomisk situation eller liknande.

Det finns alltså en presumtion för sekretess för dessa typer av handlingar.

Vad gäller när åtal redan väckts?
När åtal har väckts och handlingarna skickats in till tingsrätt blir uppgifterna i förundersökningen som huvudregel offentliga. Detta följer av offentlighetsprincipen, 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen, TF. Det är en stark princip inom svensk rätt som gör att allmänna handlingar enligt huvudregeln ska vara offentliga.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses inkommen dit eller upprättad där (2 kap. 4 § och 2 kap. 9–10 §§ TF).

Sekretess kan emellertid fortsätta att gälla i vissa fall, för exempelvis om en enskild person skulle skadas eller lida men av att uppgifterna blir kända. Det kan gälla bland annat bilder på brottsoffer eller uppgifter om en persons hälsa eller sexualliv.

Sammanfattning
Sekretessförbudet i 35 kap. 1 § OSL gäller för uppgifter i en pågående förundersökning. Alltså omfattar den inte uppgifter i en nedlagd förundersökning. När åtal väcks, träder offentlighetsprincipen in och leder till att handlingarna vid denna stund blir allmänna handlingar. Detta innebär i sin tur att de ska vara offentliga.

Detta är dock inte utan undantag. Handlingarna eller uppgifter i dessa, kan ändå vara sekretessbelagda. Det är för att det kan finnas känsliga personuppgifter eller andra känsliga uppgifter i materialet. Se tex. 21 kap. OSL.

Hursomhelst, görs en prövning i det enskilda fallet för att avgöra om uppgifterna ska lämnas ut eller inte.

Hoppas att du känner att du har fått vägledning i din fråga.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (285)
2022-01-17 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt en anhörig sitter på?
2021-12-31 Får Socialtjänsten lämna uppgifter om mig till Försäkringskassan
2021-12-31 Får man jobba med människor om man står med i belastningsregistret?
2021-12-29 Kan jag ta del av dokument som rör omhändertagande enligt LVU?

Alla besvarade frågor (98708)