Vad gäller för skulder hos Kronofogdemyndigheten vid äktenskap?

Jag och min pojkvän vill gifta oss. Vi kommer trots det vara särbo pgr boende/familjesituation. Kommer min kronofogdsskuld påverka honom då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att svara på din fråga kommer jag att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) samt utsökningsbalken (UB).

Vad händer med skulder vid ingående av äktenskap?

1 kap. 3 § ÄktB föreskriver att varje make råder över sin egendom, och svarar för sina skulder. Detta innebär att även efter giftermålet äger och förvaltar vardera make sin egendom och bär sina egna skulder. Ena makens egendom får inte utmätas för den andres skulder. Den ene makens skulder hos kronofogden går alltså inte på något sätt över på den andre makens vid ett giftermål.

Nu anger du visserligen i din fråga att ni fortsättningsvis kommer att vara särbos men jag vill ändå uppmärksamma dig på att det kan uppstå viss problematik kring äganderätten av egendom om ni väljer att flytta ihop. För egendom som återfinns i den gemensamma bostaden presumerar kronofogden vid utmätning att sådan egendom tillhör gäldenären, det vill säga den skuldsatte, UB 4:19. Att det råder en presumtion innebär att kronofogden antar att egendomen tillhör den skuldsatte fram tills att något annat har bevisats.

Sammanfattning

Vid giftermål övergår inte den ena makens skulder på den andre, enligt svensk rätt svarar varje make för sina egna skulder. Ert giftermål kommer således inte att påverka din nuvarande pojkvän.

Väljer ni att i framtiden flytta ihop kan det dock vara bra att vara medveten om att all egendom som påträffas i ert gemensamma boende antas tillhöra dig med skulder, vid en eventuell utmätning.

Hoppas detta gav svar på din fråga annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänlig hälsning,

Aksel DelfinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning