Vad gäller för sjuklönen och karensavdraget när jag återinsjuknar?

2020-06-30 i Sjuk
FRÅGA
Jag har varit sjuk 5 arbetsdagar, må-fre och går tillbaka till jobbet och jobbar må-to och insjuknar igen fredag och är sjuk hela veckan efter må-fre. Dras det två karensdagar? Får jag sjuklön hela perioden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dinfråga!

Regler om sjuklön och karensavdrag finns i lag (1991:1047)om sjuklön.

När man är sjuk och hemma från jobbet har man rätt tillsjuklön de 14 första dagarna, vilket innebär att man har rätt till 80 % av sinlön och sina anställningsförmåner (6 § 1 st. och 7 § 1 st.).

Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras. Det innebär attett engångsavdrag på 20 % av sjuklönen för en genomsnittlig vecka görs (6 § 2st.). Karensavdraget har ersatt den tidigare karensdagen som innebar attarbetstagaren inte fick någon sjuklön alls den första sjukdagen.

Om en ny sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från deten tidigare sjukperiod avslutats ska sjuklöneperioden omfatta endast så mångadagar att den tillsammans med den tidigare sjuklöneperioden utgör 14 dagar. Då skainte heller något nytt karensavdrag göras (7 § 3 st.).

I ditt fall går det 6 dagar mellan sjukperioderna vilket innebär att det rör sig om två olika sjuklöneperioder. Det innebär att du har rätt till sjuklön för de båda perioderna i 14 dagar vardera (blir ju dock inte aktuellt i ditt fall eftersom du inte var sjuk i så många dagar). Det ska också göras två karensavdrag, ett för varje sjukperiod.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Karolina Sundqvist
Fick du svar på din fråga?