Vad gäller för permittering på ett företag som saknar kollektivavtal?

2020-03-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej, Vad gäller för permittering på ett företag som saknar kollektivavtal? Var finns regelverket för detta?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna jag kommer att utgå från finns att hitta i lagen om anställningsskydd (LAS).

Om det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen är det i första hand det som står i anställningsavtalet som gäller. Du bör därför undersöka om det finns något skrivet om permittering i anställningsavtalet. Ofta är inte anställningsavtal heltäckande, och i det fall arbetstagaren och arbetsgivaren inte har avtalat om en viss omständighet är det istället gällande lag som blir tillämplig.

Observera också att du har vissa lagstadgade rättigheter som inte får inskränkas i anställningsavtalet, LAS 2 §. En arbetstagares rättigheter enligt anställningsavtalet får alltså inte vara sämre än de hen har enligt LAS. Om så är fallet ska det aktuella villkoret ses som ogiltigt.

Det finns inte något särskilt regelverk som rör just permittering. De regler som finns är följande:

1. Din arbetsgivare är vid permittering skyldig att avtala med ditt lokala fackombud om detta om du är med i facket, även om arbetsgivaren själv inte är bunden av kollektivavtal, LAS 29 § och 13 § MBL.

2. Du har under permitteringen rätt till samma lön som om du skulle arbeta, LAS 21 §.

Nu har regeringen dock kommit med nya bud gällande s.k. korttidspermittering eller korttidsarbete. Enligt förslaget kommer arbetstagare inte att få behålla riktigt hela sin lön, men större delen av den. Du kan läsa mer om det här.

Fler regler än så rörande permittering hittar jag dessvärre inte. Anledningen till detta är troligtvis att permittering har varit ett förhållandevis ovanligt fenomen fram tills nu. Jag råder dig att följa utvecklingen av regeringens förslag samt att samtala med facket om du är medlem, och annars din arbetsgivare, för att få reda på hur de uppfattar den rådande situationen och hur permitteringen kommer att påverka dig.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1771)
2020-09-26 Får en arbetsgivare ensam ändra ett anställningsavtal?
2020-09-26 Kan arbetsgivaren begära att jag visar upp ett utdrag ur belastningsregistret?
2020-09-25 Kan man ha två heltidsjobb?
2020-09-19 Bristande tillgänglighet

Alla besvarade frågor (84484)