Vad gäller för nybyggnad av ett väderskydd på en hållplats?

2019-01-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag undrar om jag som civilperson har rätt att bygga ett väderskydd på en hållplats utan att behöva göra en förfrågan om lov hos t.ex vägverket?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller bygglov och därför blir reglerna i plan- och bygglagen (PBL) aktuella.

Vilka åtgärder kräver bygglov?

Bygglov krävs för nybyggnad och tillbyggnad. Ändringar av byggnader kräver också bygglov t.ex. inredning av bostad för annat ändamål, inredning av en ytterligare bostad eller om byggnaden byter färg inom ett detaljplanerat område (9 kap. 2 § PBL). Bygglov lämnas av byggnadsnämnden i kommunen (9 kap. 20 § PBL).

Finns det några undantag från bygglov?

Det finns en rad olika undantag från bygglov. Ett sådant undantag finns för nybyggnad av ett fristående väderskydd för kollektivtrafiken under vissa förutsättningar (9 kap. 3b § PBL).

1. Väderskyddet har en byggnadsarea på högst 15,0 kvadratmeter

2. Väderskyddet har en taknockshöjd på högst 3,0 meter

3. Väderskyddet är fristående och byggs inte som en tillbyggnad till en byggnad

4. Väderskyddet får inte placeras i direkt anslutning till ett annat väderskydd

5. Väderskyddet får inte uppföras inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt

Dessa villkor måste alltså vara uppfyllda för att du ska få uppföra väderskyddet utan bygglov.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina Hashem
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1951)
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet
2020-06-26 ​Vad gäller när grannens trädgrenar inkräktar över tomtgränsen?

Alla besvarade frågor (81689)