Vad gäller för investeringar i ISK vid separation?

Om man avtalar att alla aktier och fonder på isk konto xxxxxx samt avkastningen av dessa är enskild egendom.

A.Hur är det med om man har investerat delar av sin lön under giftemålet i detta isk konto. tex som en egen pensions spar. Gäller det fortfarande?

B. Om jag ärver min far och investerar även dessa pengar i det nämnda ISK kontot. Vad händer då vid ev separation gäller det fortfarande?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fundering. Så som jag uppfattar din fråga så undrar du vad som gäller för aktier och fonder vid en separation. Jag kommer att besvara din fråga enligt äktenskapsbalkens bestämmelser eftersom frågan handlar om makars egendom. Jag förstår det även som att du undrar över två scenarion:

- lön som investerats i ISK och

- arv som investeras i ISK.

Allmänt om fördelning mellan egendom vid separation

När ett äktenskap tar slut så fördelas egendom mellan makarna och detta kallas bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). De tillgångar man har dagen då man ber om äktenskapsskillnad är de som ligger till grund för den senare bodelningen.

Vid en bodelning skiljer man på två olika tillgångar nämligen giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgodset ska räknas med vid bodelningen medan enskild egendom ska hållas utanför (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods innefattar allt som inte är enskild egendom.

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom ska som tidigare nämnts hållas utanför bodelningen och kommer således att endast tillfalla dig och är inget som ska delas upp. Enskild egendom är:

- egendom som genom äktenskapsförord säger att det ska vara enskild egendom,


- egendom som du fått i gåva med ett villkor att det ska vara din enskild egendom,

- egendom som du fått genom testamente med villkoret att det ska vara din enskilda egendom,

- egendom som du fått i arv som enligt testamente ska vara enskild egendom,

- egendom som du fått genom förmånstagarförordnande i form av livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda.

De fem punkterna som tagits upp ovan kommer att anses vara enskild egendom även om något annat träder istället för den enskilda egendomen. När något trätt istället så innebär det att egendomen ändrar form. Till exempel att man fått en summa pengar i gåva med villkoret att det ska vara enskild egendom och köper en tomträtt för den gåvan.

Däremot så kommer avkastning som kommer från enskild egendom att vara giftorättsgods om inget annat skrivits i äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB).

Vad gäller vid bodelning för investeringar i ISK?

Enligt huvudregeln så är allt giftorättsgods och detta kommer även innefatta ditt ISK-spar (10 kap. 1 § ÄktB) (7 kap. 1-2 § ÄktB).

Lön som investeras i ISK

Precis som du nämner i din fråga så kan man skriva ett äktenskapsförord. I detta förordet kan ni skriva att ditt ISK ska vara enskild egendom och detta kommer således inte att vara med i bodelningen (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Vid sparande i ISK så kan fondsparet gå med vinst och generera avkastning. Denna avkastning kommer att vara giftorättsgods om ni inte förordar om även denna (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB).

Arv som investeras i ISK

För arv så finns det två möjligheter till att det ska vara enskild egendom. Antingen så kan den du ärver av skriva i testamentet att det ska vara enskild egendom eller så kan ni förorda om även detta i ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § första stycket punkt 1 och 4 ÄktB).

Vad krävs för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt?

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt med datum och det ska undertecknas av båda makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet ska även registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).


Slutord

Sammanfattningsvis så kan man skriva ett äktenskapsförord vad gäller ISK-spar och detta kommer då att vara din enskilda egendom som inte tas med i en bodelning vid en separation. Däremot så måste du särskilt skriva att även avkastningen ska vara enskild egendom för att den ska tillfalla dig. Jag valde att även ta upp lite generella regler vid bodelning och vad som krävs för ett giltigt äktenskapsförord för att ge mer förståelse kring bodelningen.

Hoppas du fått svar på din fråga och skulle du behöva svar på några fler juridiska frågor så är det bara att skriva igen.

Vänliga hälsningar,

Tilde SkånvikRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”