Vad gäller för hävning av köp och rätt till skadestånd vid dröjsmål?

2021-07-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag har genomfört ett köp online av en vara och leveranstiden som är ö.k är inom 7 dagar. Nu meddelar bolaget i fråga att varan är försenad och inte vet när varan kommer levereras. Varan ifråga var inte en beställingsvara utan en produkt som fanns på lagret. Problemet är att pga mänskligt fel så råkade leverantören ifråga ge ut min produkt till en annan kund. Därmed undrar jag om jag är berättigad till skadestånd enligt 32 § KKL och därmed kan häva köpet och genomföra ett täckningsköp? Har även köpt ett presentkort hos leverantören samma dag pga förmånliga villkor och om jag häver köpet får jag retur i presentkort. Vilka rättigheter har jag att kräva ersättning i andra former? Eller kan jag hävda skadestånd enligt 32 § KKL? Tack på förhand!
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att häva köpet enligt konsumentköplagen (KKL), samt om du kan kräva skadestånd enligt samma lag, när säljaren har råkat ge ut en beställd vara till en annan kund. Konsumentköplagen är tillämplig på köp mellan en näringsidkare och en konsument, vilket jag utgår ifrån att din situation handlar om. Det är därför denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.

Om rätt till hävning av köp vid dröjsmål

Dröjsmål från säljarens sida föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen (9 § KKL). Köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet (13 § KKL). Vid hävning behöver säljaren inte leverera varan och köparen behöver inte betala.

Det är även värt att nämna att köparen måste meddela säljaren om att han häver köpet eller vill kräva skadestånd inom skälig tid för att hävning av köpet ska vara möjligt (15 § KKL). Det är alltså viktigt att man inte väntar alltför länge med att häva köpet.

Om rätt till skadestånd vid dröjsmål

Köparen har rätt till ersättning (skadestånd) för den skada han lider genom säljarens dröjsmål om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (14 § KKL). Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter samt annan förlust på grund av dröjsmålet (32 § KKL). Om köpet har hävts och köparen har gjort ett täckningsköp till ett högre pris, kommer skadeståndet att omfatta även prisskillnaden mellan båda köpen (33 § KKL). Detta förutsätter dock att detta täckningsköp har gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes.

Detta gäller i ditt fall

I ditt fall är det fråga om dröjsmål från säljarens sida då varan inte har levererats inom den avtalade tiden och dröjsmålet inte beror på dig som köpare. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt till hävning av köpet. Det är du som köpare som ska bevisa att dröjsmålet har haft väsentlig betydelse för dig. Du har vidare rätt till skadestånd för den skada som du har lidit genom säljarens dröjsmål, såvida inte säljaren lyckas bevisa att dröjsmålet beror på ett hinder, utanför dennes kontroll, som denne inte kunde förväntas räkna med och inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. För att säljaren ska undgå skadeståndsskyldighet måste samtliga fyra förutsättningar vara uppfyllda. Du nämner att dröjsmålet har berott på mänskligt fel som lett till att produkten levererats till fel kund. Jag vet inte exakt vilket mänskligt fel som orsakade dröjsmålet men det måste ha utgjort ett hinder för leveransens fullgörelse. Utifrån den information jag fått verkar det som att det är företagets anställda som har begått felet och då är detta alltså ett hinder inom säljarens kontroll. Man kan tänka sig att mänskliga fel är någonting som kan förväntas ske hos en leverantör och detta skulle exempelvis kunna undvikas genom att ha fler exemplar av varan på lagret.

Mycket talar alltså för att säljaren är skadeståndsskyldig. Detta är en bedömning som görs från fall till fall och det är upp till säljaren att bevisa motsatsen. Därför är det svårt för mig att säga exakt vad som kommer att gälla i ditt fall. Om skadestånd betalas ut ska det täcka de utgifter du fått eller förluster du råkat ut för på grund av dröjsmålet. Om köpet hävs och du bestämmer dig för att göra ett täckningsköp (ett köp för att kompensera för den uteblivna varan) finns det möjligheter att få mellanskillnaden ersatt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis verkar det finnas möjligheter för dig att få skadestånd av företaget. Det är fråga om dröjsmål från säljarens sida. För att skadeståndsskyldighet ska vara aktuellt måste du bevisa att dröjsmålet har haft en väsentlig betydelse för dig. Vidare krävs det att säljaren inte lyckas bevisa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Skadeståndet omfattar utgifter och förluster till följd av dröjsmålet men kan även innefatta kompensation för täckningsköp.

Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Med Vänliga Hälsningar,

Temra Baydono
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1280)
2021-09-19 Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?
2021-09-19 Försenad leverans av bil och bilutrustning
2021-09-14 Kan säljaren behålla handpenningen vid en avbeställning?
2021-09-14 Hur ska jag gå till väga för att häva ett köp av en båtmotor?

Alla besvarade frågor (95732)