FrågaAVTALSRÄTTGåva03/02/2021

Vad gäller för gåvobrev och förskott på arv?

hej, jag undrar om gåvobrev

om jag ger mitt barn en gåva och skriver att det inte skall ses som förskott av arv , gäller det juridiska.

jag har en avliden son som lämnar efter sig två barn, som där den ene inte vill veta av mig och den andre missköter sig med en stor skuld till kronofogden

båda är vuxna och är i 30 årsålder den ene har jag inte sett sen han var fem år och vill inte ha kontakt

tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en gåva, rent juridiskt, inte ska ses som ett förskott på arv om det framgår av ett gåvobrev.

Eftersom du ska ge gåvan till ditt barn finns en presumtion om att gåvan utgör förskott på arv (6 kap. 1 § Ärvdabalken). För att bryta den här presumtionen behöver du tydligt framhålla i gåvobrevet att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Det finns inga specifika krav på hur formuleringen ska se ut, men det ska tydligt framgå att avsikten är att gåvan inte ska utgöra förskott på arv.

Om gåvan består av lös egendom (till exempel pengar) så finns det inga krav på hur gåvobrevet ska se ut eller att det behöver vara bevittnat. Detta kan ändå vara en god idé, eftersom gåvobrevet i framtiden skulle utgöra ett pålitligare bevis i en eventuell tvist.

Om gåvan består av fast egendom så krävs det att det finns ett gåvobrev som uppfyller vissa krav för att gåvan ska gälla (4 kap. 29 § Jordabalken). Dessa krav är:

- Att den skriftliga handlingen innehåller både gåvogivarens och gåvotagarens underskrifter
- Att det finns en överlåtelseförklaring: en förklaring på att gåvan överförs från gåvogivaren till gåvomottagare
- Vilken fastighet som ska ges i gåva och till hur stor andel

Vid fast egendom ska gåvobrevet bevittnas. Andra villkor, som exempelvis om gåvan ska utgöra enskild egendom, kan också skrivas ned i gåvobrevet. Det kan också vara fördelaktigt att skriva ort och datum i gåvobrevet.

Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga att du alltså kan undvika att gåvan ska ses som förskott på arv genom att tydligt betona det i gåvobrevet. Om gåvan består av fast egendom krävs att vissa ytterligare krav är uppfyllda för att gåvan ska vara giltig.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Om du vill ha hjälp att upprätta ditt gåvobrev kan du vända dig till våra jurister, det gör ju här: boka
Mvh,

Saga SthenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?