FrågaAVTALSRÄTTFormkrav30/12/2019

Vad gäller för framtidsfullmakter?

Framtidsfullmakt

Behöver jag som fullmaktshavare underteckna en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig? Eller räcker det med fullmaktsgivaren och vittnen? Kan man då i praktiken utse någon till fullmaktshavare utan dennes vetskap?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en hel del formella krav som ska vara uppfyllda för att det ska bli fråga om en giltig framtidsfullmakt. Dessa krav räknas upp nedan (3-5 §§ Lag om framtidsfullmakter).

Fullmaktsgivaren ska vara 18 år och kunna ta hand om sina angelägenheter när denne skriver fullmaktenFullmakten ska vara skriftligDet ska framgå att det är en framtidsfullmaktDet ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavareDet ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattarÖvriga villkor för fullmakten ska angesFullmakten ska bevittnas av två personer. Den som är vittne får inte vara den fullmakten gäller för (fullmaktshavaren)

Vad gäller funderingen huruvida det i praktiken går att utse en person till fullmaktshavare utan dennes vetskap, så kommer jag till slutsatsen att det är precis på det viset. Om jag till exempel väljer att upprätta en framtidsfullmakt med Knut Knutsson (som jag inte ens känner) som fullmaktshavare så går det utmärkt att göra enligt lagens alla regler. Men då får jag nog räkna med att Knut Knutsson väljer att avstå från att utföra uppdraget.

Anledningen till att fullmaktshavaren inte behöver uppfylla något skriftligt krav beror förmodligen på att förhållandet mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren inte är rent skriftligt. Fullmakten vilar i stället i grunden på ett förtroendefullt förhållande mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren. Precis som vilken annan fullmakt som helst. Om man kommer i fråga som eventuell fullmaktshavare så vet man sannolikt om det.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Gott nytt år!

Mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Formkrav? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo