Vad gäller för försäljning av samägd fastighet?

Vi är tre bröder som äger ett sommarställe på Gotland , jag äger 25% en bror 25 % plus en bror 50%. En av mina bröder som knappast aldrig är där vägrar nu plötsligt att sälja och jag har redan startat processen med en mäklare.

Han som nu vägrar att sälja men som tidigare var med på det, äger 25% så nu står 75% för en försäljning och 25 % emot . Enligt mäklaren måste alla tre ägare skriva på. Vad säger juridiken?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När två eller fler personer äger en fastighet tillsammans blir samäganderättslagens regler tillämpliga. Lagen är dock dispositiv, vilket innebär att om ni avtalat om något annat gäller det i första hand annars ska samäganderättslagen tillämpas.

För att kunna sälja en samägd fastighet krävs samtliga delägares samtycke (2 § samäganderättslagen). Varje delägare förfogar dock över sin egen del, vilket innebär att en delägare kan sälja sin andel utan de övriga delägarnas samtycke. Men för att sälja hela fastigheten krävs samtliga delägares samtycke. Det finns dock en möjlighet till tvångsförsäljning av fastigheten genom att en delägare ansöker hos en domstol om att fastigheten ska utbjudas på offentlig auktion. Delägare som motsätter sig försäljningen kan begära anstånd om det föreligger synnerliga skäl (6 § samäganderättslagen). Vad som menas med synnerliga skäl är en bedömning som domstolen gör från fall till fall, men tidigare i praxis har bland annat särskilt dåligt konjunkturläge som skulle innebära att delägaren gör en förlust på försäljningen ansetts som synnerliga skäl för anstånd.

Sammanfattningsvis stämmer det som mäklaren säger att för att sälja hela fastigheten måste alla tre ägare vara överens och samtycka till försäljningen. Ni har dock fortfarande rätt att sälja era andelar av fastigheten utan den tredje delägarens samtycke eller så kan ni begära hos domstol att hela fastigheten ska säljas på offentlig auktion.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000