Vad gäller för en makes enskilda besparingar vid arvskifte?

Kan min bortgångne makes särkullbarn komma åt mina enskilda besparingar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först vill jag börja med att beklaga sorgen. Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB) samt äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur ska arvet efter din make fördelas?

Eftersom du och din make var gifta när han gick bort så ska en bodelning göras av era tillgångar innan arvskiftet (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). I en bodelning så ingår både ditt och din makes giftorättsgods vilket är allt det som ni äger som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB samt 10 kap. 1 § ÄktB). Detta avser såväl fastighet, bohag och övriga tillgångar. Detta kommer sedan att adderas för att delas lika mellan dig och din bortgångne make. Det som tillfaller din bortgångne make kommer sedan utgöra den kvarlåtenskap som går vidare till hans arvingar och testamentstagare genom arvskifte.

Vad gäller för dina enskilda besparingar?

Dina enskilda besparingar kommer att ingå i bodelning om ni inte innan genom äktenskapsförord avtalat om att dessa inte ska ingå (7 kap. 2 § ÄktB). Om besparingarna avser ett pensionssparande finns det också ett undantag som säger att dessa inte ska ingå vid bodelning som görs med anledning av ena makens död (10 kap. 3 § andra stycket ÄktB).

Sammanfattning

Inledningsvis så kommer det att göras en fördelning av din och din makes tillgångar genom en bodelning. I denna kommer även era enskilda besparingar att ingå om dessa inte utgör er enskilda egendom alternativt pensionssparande genom avtal. När denna fördelning sedan har gjorts så kommer din makes andel vara det som också utgör hans kvarlåtenskap och som arvingar och testamentstagare kommer att få ärva efter honom.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina SjöbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning