Vad gäller för bevittning av en framtidsfullmakt och vilka övriga krav finns för att den ska vara giltig?

2018-04-19 i Formkrav
FRÅGA
Vi har skrivit en framtidsfullmakt, Bör eller skall den bevittnas av en eller två personer? Får den eller de som bevittnar vara släkt med oss? (Tex våra vuxna barn) Om inte. Får 2 utomstående personer som är gifta med varandra bevittna, eller måste det vara 2 personer som inte är släkt eller har samröre med varandra.
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Vilka krav finns för att en framtidsfullmakt ska vara giltig?
För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs att vissa förutsättningar (formkrav) är uppfyllda. Hur en framtidsfullmakt ska vara utformad framgår av 4 och 5§§. Den måste vara skriftlig och av den ska det framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare (som får befogenheter att handla enligt fullmakten), vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller. Utöver det skall den bevittnas av två vittnen.

Vad gäller för bevittning av fullmakten?
Som nämndes ovan ska fullmakten alltså bevittnas av två vittnen för att vara giltig. Vittnena ska vara samtidigt närvarande. Vittnena bör vid sina namn anteckna yrke och hemvist. Fullmaktshavaren får inte vara vittne. För att ställa upp som vittne ska det inte heller vara fråga om:

- make
- sambo
- släktingar och svågers i rätt upp- och nedåtstigande led (föräldrar, barn, svär- och styvföräldrar, styvbarn t.ex.)
- syskon
- personer under 15 år eller
- personer med psykisk störning

Jag rekommenderar er därmed att välja personer utanför släkten som vittnen eftersom fullmakten annars skulle kunna ogiltigförklaras. Utöver ovanstående finns inga restriktioner för vilka vittnen ni använder så därför finns inga hinder för att låta ett gift par bevittna fullmakten så länge de inte ingår i någon av kategorierna ovan.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (181)
2022-01-18 Vem får bevittna namnteckning vid passansökan?
2021-12-31 Är E-postsvar som samtycke bindande?
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?

Alla besvarade frågor (98633)