FrågaAVTALSRÄTTFormkrav06/12/2020

Vad gäller för bestyrkande av kopia?

Hej ! ska man alltid skriva på en kopia att den är en kopia som överensstämmer med originalet, samt underskrift?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga, så vill du veta vad som gäller för vidimering/bestyrkande av kopia. Vidimering innebär att bevittna och bestyrka att en kopia överensstämmer med originalet.

Vidimering/bestyrkande gör man för att intyga att kopian stämmer överens med originalhandlingen. Det finns inget i lagen som stadgar hur ett sådant bestyrkande ska se ut, men det finns allmänna principer. Dock kan det se olika ut beroende på situationen samt att myndigheter kan ha speciella krav på hur det ska göras. Generellt är kravet oftast att personen skriver något i stil med "Härmed intygas kopians överensstämmelse med originalet." och att det sen signeras med underskrift, namnförtydligande och telefonnummer.

Rekryteringsmyndigheten har som krav att två andra personer, som inte tillhör din familj, ska styrka att kopian stämmer överens med originalet. Detta genom att skriva namn, adress och telefonnummer.

Viktigt att notera är att man kan inte bestyrka/vidimera en kopia av sin egna handling. Det vill säga, exempelvis om du ska skicka in en kopia av dina betyg, kan du själv inte bestyrka att kopian överensstämmer med originalet, utan någon annan måste göra detta. Ofta kan heller inte familjemedlem göra detta, som nämnt ovan. Men det beror också på situationen. Ibland kan en Notarius publicus (offentlig notarie) utses för att bestyrka en handling. Enligt antagning.se, kan någon du känner eller en myndighetsperson bestyrka kopior av betyg och intyg du ska skicka in.

Sammanfattningsvis, för att svara på din fråga räcker det inte med att skriva att kopian överensstämmer med originalet och sin underskrift, utan oftast krävs även namnförtydligande och kontaktuppgifter. Man kan inte själv bestyrka en kopia av sitt egna dokument.

Det är alltid bra att fråga den som ska ha den bestyrkta kopian, hur den vill att bestyrkandet ska se ut, om den personen har några speciella krav etc.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du har några funderingar eller fler frågor är det bara att höra av dig igen till oss på Lawline. Du kan även kontakta vår juristbyrå, mer information hittar du på lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,


Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Formkrav? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo