Vad gäller för att jag skall kunna säga upp en hyresgäst?

2019-01-26 i Hyresavtal
FRÅGA
Vad gäller för att jag skall kunna säga upp en hyresgäst?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vjd det fall du hyr ut egen bostadsrätt eller villa i syfte att hyresgästen ska använda det som bostad, blir Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad tillämplig. Observera dock att endast den första upplåtelsen blir applicerbar om du har flera uthyrningar av egen bostad. Lagen är vidare endast aktuell vid det fall hyresavtalet ingicks efter 1 februari 2013. Vid det fall ovanstående lag inte är aktuell aktualiseras 12 kap Jordabalken ("hyreslagen"). Jag kommer nedan gå igenom bägge alternativ.

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Hyresgästen har som huvudregel inte rätt till förlängning av avtalet (3 § tredje stycket.). Hyresvärden kan då alltid säga upp avtalet till att upphöra med tre hela månaders uppsägningstid. Det sägs inget i lagen om att uppsägningen ska vara skriftlig, men jag rekommenderar det starkt för det fall att ni måste kunna bevisa att uppsägning skett.

12 kap. JB (hyreslagen)

Om jordabalken ska tillämpas är istället huvudregeln att hyresgästen har rätt till förlängning av avtalet. Förverkande kan dock ske om någon av grunderna i 12 kap. 46 § JB kan anses uppfyllda. Beroende på vilken grund som eventuellt föreligger finns det dock undantag till förverkandet om hyresgästen genomför en rättelse av förverkandegrunden , detta går att finna i 12 kap 43 § JB.

Här gäller också tre hela månaders uppsägningstid om inte längre tid avtalats, och det är krav på skriftlig uppsägning enligt 12 kap. 8 § JB.

När det kommer till hyreslagen är huvudregeln att lagen är tvingande till hyresgästens fördel och att parterna inte kan avtala om mindre förmånliga regler för hyresgästen än vad som står i hyreslagen.

Jag hoppas att svaret är er till hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Joakim Synnergren
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Om avtalet varit tills vidare. Och det inte finns någon skälig anledning till varför. Är det då 9 månaders uppsägning av lokal?
2019-01-28 19:38
Notera att ovanstående svar är skrivet utifrån att det gäller en bostadshyresgäst. En bostadshyresgäst har ett direkt besittningsskydd som följer av 12 kap. 46 § jordabalken och innebär att hyresförhållandet i stort sett alltid förlängs och att det krävs en förverkandegrund för att säga upp avtalet. En lokalhyresgäst har ett indirekt besittningsskydd som följer av 12 kap 57-60 §§ jordabalken vilket innebär att ersättning kan utgå om hyresavtalet inte förlängs utan att en förverkandegrund föreligger. Hyresavtalet kan dock i vilket fall som helst sägas upp. Ersättningen som ska utlämnas vid detta fall är motsvarande en årshyra enligt det uppsagda hyresavtalet enligt 12 kap 58b § jordabalken. Ett hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal. Detta enligt 12 kap 4 § 2 p. jordabalken.
2019-01-28 20:23
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1148)
2019-05-08 Kan min hyresvärd säga upp mitt hyresavtal med hänvisning till "bristande behov"?
2019-05-06 Andrahandshyresgästens ansvar i förhållande till förstahandshyresgäst respektive fastighetsägare
2019-05-06 Jag hyr en bostadsrätt i andra hand. Kontraktet är tidsbestämt. Har jag rätt att säga upp lägenheten en månad tidigare?
2019-05-06 Uppsägning av hyresavtal - Om hyresvärden inte går att kontakta

Alla besvarade frågor (69131)