Vad gäller för att åberopa fel vid köp av lös egendom

2020-08-31 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Köpt en 11 månader gammal katt från privatperson den 28/8-20 på blocket. Märkte vid köp att katten är väldigt mager och ganska smutsig i öronen. Kommenterade på det och han tyckte det var "normalt" då alla får skit i öronen. Han sa att var det några problem så hade han dålda-fel försäkring.Dagen efter tar min pappa en titt på henne och bekräftar att det är öron skabb. Senare på dagen märker jag hur mycket det luktar i rummet hon är i och ser att hennes rumpa är väldigt svullen, så kollar på nätet och det stämmer in på Analsäcksinflammation. Jag har inte kunnat ta henne till vetrinär ännu pga att det är helg och inget är öppet. Jag ska kontakta honom och förklara vad jag kommit fram till och att jag ska ta henne till vetrinär, har bara inte hunnit ännu.Det jag undrar är hur detta funkar med hans dolda-fel. Blir det att jag betalar för allt nu och skickar kvittorna till honom så att han kan registrera det med sin försäkring? Eller är det att man kommer överens om en ersättning som han får betala? Räknas det som dolt fel? Hade uppskattat hjälpen, tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av din fråga framgår det att du köpt en katt av en privatperson för enskilt ändamål. En katt är i lagens mening att betrakta som lös egendom och således är köplagen (KöpL) tillämplig på frågan, 1 § KöpL.

I mitt svar utgår jag ifrån att du inte har någon sakkunskap rörande katters fysiologi.

För att kunna göra påföljder gällande mot säljaren fordras att det föreligger fel i den sålda varan. Det man köper ska stämma överens med bland annat den kvalitet och de egenskaper som följer av avtalet. Om hälsotillståndet på katten avviker från det som avtalats eller från vad du som köpare haft fog att förutsätta anses det föreligga ett fel i lagens mening, 17 § KöpL.

Kattens öron & inflammationen

Du som köpare får inte åberopa fel som du måste ha antagits känt till vid tidpunkten för köpet, 20 § 1 st. KöpL. Vid köp av lös egendom har du dessutom ingen obligatorisk undersökningsplikt som köpare. Det är endast om säljaren innan köpet uppmanat dig att undersöka katten, 20 § 2 st. KöpL. Det verkar inte vara fallet här. Du skriver att säljaren kommenterade smutsen i öronen och sa att det var normalt. Så länge du inte visste vid köpet att just omständigheten med smutsen i öronen faktiskt hade kunnat vara skabb, kan du hävda fel och göra påföljder gällande mot säljaren. Tidpunkten för när du ska ha vetat detta är när du köpte katten. Att du fick reda på omständigheterna dagen efter spelar i sådant fall således ingen roll i sammanhanget.

Vad gäller inflammationen tyder inget på att det finns någon omständighet som i och för sig kunnat tyda på fel och att du förstått sambandet mellan denna och felet. Här kan du således även hävda att fel föreligger då du inte borde antagits ha känt till detta vid köpet, 20 § 1 st. KöpL.

Tidpunkt för bedömningen av om fel föreligger

I ditt fall nådde vetskapen om att katten var sjuk dig först dagen efter köpet. Frågan huruvida katten är behäftad med fel bedöms med hänsyn till dess beskaffenhet när den byter hand, det vill säga när själva köpet äger rum och säljaren ansvarar för fel som funnits redan då men som visar sig först senare, 21 § 1 st. KöpL.

Vad utgör dolda fel?

Vad gäller frågan huruvida kattens hälsotillstånd är att se som ett dolt fel är en bedömningsfråga. Med tanke på att smutsen redan innan köpet ägde rum kommit till synligt uttryck är detta att betrakta som ett dolt fel om du inte insåg att det var en sjukdom vid köpet. Vad gäller inflammationen uppdagades inga tecken på denna innan köpet. Således är det att betrakta som ett dolt fel.

Säljarens försäkring och din möjlighet till ersättning

Exakt hur det funkar med hans försäkring kan jag inte svara på. Däremot har du rätt att kräva honom på ersättning för dina kostnader hos veterinären. Enligt 40 § 1 st. KöpL har du rätt till ersättning för den skada du lider på grund av att katten är behäftad med fel. Dock enbart för direkta förluster, vilket kostnad för veterinär faller under (jfr 67 § 1 st. KöpL).

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor. Är det något mer du undrar eller har du följdfrågor är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1314)
2021-03-02 När är en vara avlämnad till en köpare?
2021-03-01 När är en vara ansedd som avlämnad?
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?

Alla besvarade frågor (89866)