Vad gäller enskild egendom, och när behöver jag upprätta ett äktenskapsförord?

FRÅGA
Hej.Jag har en bröstarvinge, som är gift.Vad gäller för enskild egendom vid bouppteckningen i arvet efter mig,vid en ev skilsmässa för honom, efter min levnadTestamente med enskild egendom är upprättatPengar som gåva ( gåvobrev )med enskild egendom också upprättat.Bankkonto, åtskilt från gemensamma ekonomin upprättat.Jag önskar att den enskilda egendomen ska förbli enskild för honom i arvet efter migBehöver min son upprätta äktenskapsförord nu under min levnad eller efter min levnad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt så har all egendom som du nämner förutom bankkontot skrivits som din sons enskilda egendom. Denna tolkning kommer att vara min utgångspunkt i nedanstående svar.

Vid en skilsmässa så sker en bodelning. Vid bodelningen delar parterna lika på allt giftorättsgodset som parterna har (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Egendom som är din sons enskilda kommer därför inte ingå vid bodelningen, och han kommer att få behålla den orörd (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken).

Är den egendom du nämnt ovan sådan egendom som inte skall ingå vid en bodelning?

Enskild egendom är egendom som är skrivet som partens enskilda i ett gåvobrev eller ett testamente (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Egendomen som omfattas av gåvobrevet mellan dig och din son, där du skriver att egendomen är hans enskilda skall därav ses som egendom som inte ingår vid en bodelning. På samma sätt skall även egendomen som nämns i testamentet du upprättat anses som sådan egendom som inte ingår vid en bodelning. Eftersom du skriver i handlingen att det är din sons enskilda egendom.

Bankkontot som du säger är åtskilt från gemensam ekonomi kan dock komma att omfattas av bodelningen. Så länge din son inte upprättar ett äktenskapsförord om pengarna kommer de att tillfalla bodelningen och behöva delas på vid en eventuell separation. I äktenskapsförordet bör det skrivas att denna egendom är din sons enskilda. Först då kommer bankkonto inte ingå vid bodelningen.

Är det så att bankkontot just nu är ditt kan du istället teckna ett gåvobrev eller ett testamente med även bankkonto och skriva att det är din sons enskilda. För så länge det finns ett giltigt äktenskapsförord, gåvobrev, testamente, eller förmånsförsäkring med villkoret att det är din sons enskilda egendom, kan tillgångarna inte delas mellan parterna vid en skilsmässa.

Sammanfattning och rekommendationer

Vad jag kan tyda av din fråga så är mycket av den egendom du nämner redan din sons enskilda och han behöver därför inte upprätta ett äktenskapsförord rörande egendomen. Däremot kan bankkontot behöva omfattas av ett äktenskapsförord om det inte finns en annan handling som säger att det är din sons enskilda egendom. Det spelar dock ingen roll om han upprättar äktenskapsförordet innan eller efter du har avlidit eftersom detta är en handling som han skall ingå med sin maka/make.

Min rekommendation till dig är likväl att du skall rådgiva din son att upprätta ett äktenskapsförord med sin maka/make redan nu. Just för att pengarna skall vara säkrade och inte ingå i en eventuell skilsmässa i framtiden.

Jag hoppas nu att jag har kunnat bringa klarhet i din situation och att allt löser sig! Vill du ha mer hjälp i din fråga rekommenderar jag dig att boka en tid med en av våra kunniga jurister här på Lawline!

Allt gott!

Vänliga hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1200)
2021-02-28 Enskild egendom och giftorättsgods
2021-02-27 Erkännande av utländska äktenskap
2021-02-27 Får jag göra vad jag vill med mina pengar?
2021-02-21 Måste man specificera egendom i äktenskapsförord när all egendom ska vara enskild?

Alla besvarade frågor (89907)