Vad gäller då ett företag blandat ihop två ordrar?

Jag har gjort en beställning på en vara och sedan fått helt fel vara för att dom har blandat ihop 2 ordrar. Hur mycket ansvar kan dom lägga på mig? Dom vill att jag ska vara tillgänglig för upphämtning av dom fel levererade varorna mellan kl 10-14 eller att jag ska köra dom till deras närmaste butik. Jag har inte fått mina varor, å de vill dom bara kreditera. Känns som att jag får massa mer jobb men inget för det. Vad gäller vid en sån fel leverans?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag ifrån att du är en privatperson som handlar som en konsument hos ett företag, en näringsidkare. Därför blir Konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. Återkom om du också handlar i egenskap av näringsidkare, för då blir istället Köplagen tillämplig.

Fel på varan

När man erhåller fel slags vara räknas även det som fel på varan i lagens mening, 4 kap. 1 § KköpL och 4 kap. 5 § KköpL. När en vara är felaktig vid avlämnandet så är det näringsidkaren, det vill säga företaget, som är ansvarig. Näringsidkaren kan därmed inte lägga någon form av ansvar på dig att vara tillgänglig på något sätt, utan det är företaget som har gjort fel och ska därmed ansvara efter det.

Omleverans

Då en vara är felaktig kan man, precis som du verkar ha gjort, kräva omleverans, 5 kap. 1 § KköpL. Näringsidkaren är då skyldig att göra en omleverans, men endast om åtgärden är möjlig och kan vidtas utan oskälig kostnad för näringsidkaren, 5 kap. 4 § KköpL. Vid en bedömning om det skulle föreligga en oskälig kostnad för näringsidkaren ska man dock ta hänsyn till betydelsen av varans fel för konsumenten. Eftersom du har fått helt fel vara, så är självklart felet av stor betydelse, då du fått något du inte köpt. I sådana fall är näringsidkaren skyldig att göra en omleverans. 

En omleverans ska ske inom skälig tid efter det att konsumenten framställt sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för konsumenten, vilket framgår av sista stycket i 5 kap. 4 § KköpL. Skälig tid brukar vara inom någon vecka på juridiskt språk. Detta stycke innebär även att företaget inte kan ställa krav på dig att vara hemma mitt på dagen eller köra varan till deras butik, eftersom det är en olägenhet för dig. Detta framgår även av 5 kap. 6 § KköpL där det står att näringsidkaren på egen bekostnad ska ta tillbaka den felaktiga varan. Detta innebär att näringsidkaren ska göra det som krävs för att få tillbaka den felaktiga orden. Som konsument måste du dock göra varan tillgänglig för näringsidkaren, vilket gör att du ändå har ett visst ansvar att se till att den når företaget. Dock har du ingen skyldighet att göra detta förens du har fått rätt vara levererad till dig, 5 kap. 7 § KköpL. 

Sammanfattning och råd

Du har ingen skyldighet att anpassa dig efter företaget när det gäller att de ska återfå varan. Det är deras ansvar att återta den felaktiga orden och även att leverera den korrekta. Det enda ansvar du har är att se till att företaget får tillbaka den felaktiga varan, men du har ingen skyldighet att göra detta innan du själv fått den korrekta orden.

Mitt tips till dig är att använda de lagrum jag har använt i svaret till dig och förklara för företaget att de inte kan ställa dessa krav på dig, med stöd i de lagrum som angetts. Många näringsidkare har själva dålig koll på lagen och kan bli ”skrämda” då man slänger sig med paragrafer. Oavsett har du rätten på din sida, då ansvaret ligger på företaget att ordna upp situationen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia WahlgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”