Vad gäller då delägarna är oeniga att sälja samägd fastighet?

Hej vi ær 4 syskon som æger en fastighet. 2 vill sælja o 2 vill inte. Hur gør vi upp bæst o lættast?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då ni är fyra syskon som äger fastigheten tillsammans kommer lag om samäganderätt (SamägarL) att tillämpas, förutsatt att ni inte genom avtal har kommit överens om annat. I denna lag finns lite olika möjligheter till ert förfogande.

En delägare kan begära att fastigheten säljs på offentlig auktion. En sådan ansökan lämnas in till tingsrätten och avslås endast då det finns synnerliga skäl till det (6 § SamägarL). I samband med denna ansökan kan en delägare även yrka på ett minimipris till vilket fastigheten inte får säljas under (9 § SamägarL). En utgångspunkt här brukar vara att detta yrkande på minimipris ska motsvara taxeringsvärdet på fastigheten. Auktionen i fråga sköts av en god man och förvaltningskostnaderna som uppstår betalas av er som delägare tillsammans, i förhållande till er respektive ägarandel i fastigheten.

Ett annat alternativ för er kan vara att ansöka om en god man som får i uppgift att ta tillvara på varje delägares intressen och hitta bästa möjliga lösning. Som god man kan ni utse någon utomstående ni själva vill ge uppdraget, även någon av er delägare kan utses. Har ni inte något eget förslag kommer tingsrätten att utse en person, vilket ofta blir en advokat (3§ SamägarL). Även här betalas förvaltningskostnaderna av samtliga delägare i förhållande till respektive andel i samägandet.

Sammanfattningsvis finns det alltså olika valmöjligheter. Det allra enklaste sättet är förstås att ni kommer överens om att sälja fastigheten till en utomstående person. Detta måste dock alla syskon vara med på, vilket inte tycks vara fallet här. Är det så att ni har svårt att komma överens kan det därmed enligt mig vara rimligt att ni försöker utse en god man som kan medla mellan er, och försöka komma fram till bästa möjliga lösning. Anser ni dock detta vara lönlöst kan de två delägarna som vill sälja, om inte synnerliga skäl föreligger, tvinga fram en försäljning av fastigheten på offentlig auktion.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!
Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000