FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt31/05/2021

Vad gäller avseende försvarare vid brottet rattfylleri?

Hej.

När det gäller brott med straffsats på 1 eller 2 års fängelse. Rattfylleri. Med grova materiella skador. Hur gäller det med försvarare. Är det något man får skaffa själv eller man får det tilldelat.

Ansöker man om det innan. Eller hur fungerar det. Kostnad ?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till rättegångsbalken (RB), brottsbalken (BrB) och trafikbrottslagen (TBL).


Privat eller offentlig försvarare

Den som är misstänkt för ett brott har alltid rätt att biträdas av en försvarare (21 kap. 3 § första stycket RB).

Den misstänkte kan välja att anlita en privat försvarare, som denne betalar för själv. Kostnaderna varierar då beroende på vem som personen anlitar.

I vissa fall har den misstänkte dock rätt till en offentlig försvarare, som staten betalar för (21 kap. 3 a § RB). Staten tar hela kostnaden om personen blir frikänd, medan den misstänkte behöver betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna om hen blir dömd (31 kap. 2 § första stycket och 31 kap. 1 § RB). Kostnaderna styrs bland annat av en timkostnadsnorm som regeringen beslutar om (21 kap. 10 § första stycket RB).

Den offentliga försvararen förordnas av domstol på den misstänktes begäran (21 kap. 3 a § första stycket och 21 kap. 4 § första stycket RB).


Rätten till offentlig försvarare är begränsad vid rattfylleri och grovt rattfylleri

Rätten till en offentlig försvarare gäller i följande fall (21 kap. 3 a § första stycket RB):

- Den misstänkte är anhållen.

- Den misstänkte är häktad.

- Misstanken gäller ett brott som har ett minimistraff på sex månaders fängelse, till exempel grov stöld (8 kap. 4 § BrB).

Vid rattfylleri är det inte möjligt att uppfylla något av de tre kraven. Dels går det inte att bli anhållen eller häktad för brottet rattfylleri, eftersom det kräver att brottet kan ge fängelse i ett år (24 kap. 1 § RB och 4 § första stycket TBL). Dels är minimistraffet för rattfylleri böter (4 § första stycket TBL).

Grovt rattfylleri saknar ett uttalat minimistraff. Det är dock möjligt att bli anhållen eller häktad för brottet, vilket i så fall medför en rätt till en offentlig försvarare (24 kap. 1 § och 21 kap. 3 a § första stycket RB samt 4 a § TBL).

Den som är misstänkt för rattfylleri har alltså som utgångspunkt inte någon rätt till en offentlig försvarare. Detsamma gäller den som är misstänkt för grovt rattfylleri utan att vara anhållen eller häktad.

Den misstänkte kan dock få rätt till en offentlig försvarare ändå i vissa fall. Det gäller om hen kan anses ha ett behov av en försvarare med hänsyn till brottsutredningen, om det är tveksamt vilken påföljd den misstänkte kommer att få eller om det finns särskilda skäl i övrigt (21 kap. 3 a § andra stycket RB).

Den misstänkte kan själv anmäla sin begäran om offentlig försvarare till domstolen, som då ska pröva om en sådan försvarare kan beviljas (21 kap. 4 § RB).


Sammanfattning

Den som är misstänkt har alltid rätt att på egen hand anlita en privat försvarare. Valet av försvarare avgör då vad kostnaden blir.

I vissa fall har den misstänkte dock rätt till en offentlig försvarare, som förordnas av domstol efter den misstänktes begäran. Kostnaden för försvaret styrs då bland annat av en timkostnadsnorm.

Som utgångspunkt har en person som är misstänkt för rattfylleri inte någon rätt till en offentlig förvarare, medan den som är misstänkt för grovt rattfylleri har rätt till en offentlig försvarare om hen är anhållen eller häktad. Det finns dock undantag som kan ge den misstänkte rätt till en offentlig förvarare ändå, vilket domstolen i så fall avgör.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”