Vad gäller angående uppsägningstid för studentlägenhet?

Hejsan.

Jag bor i en studentlägenhet och fick detta mailet av mina hyresvärdar.

"Har du slutat studera eller tänker flytta ut i sommar? Tänk på att det är i maj månad som du måste säga upp din lägenhet. Självklart kan du välja om du vill flytta i juni, juli eller augusti. Uppsägningen måste ske i maj då det är en betalande månads uppsägningstid som gäller eftersom juli och augusti är hyresfria månader."

Jag undrar om de får göra så?

Jag ska kanske börja studera i en annan ort efter sommaren men får inte besked fören den 12 juli men då blir jag automatisk skyldig att betala för september månad också.

Vi har juli och augusti som hyresfria månader men jag vet inte om de är helt hyresfria eller hyran för dessa månader är delad upp och tillagd på alla andra månader. Jag bor i MKB studentbostäder i Malmö.


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om studentlägenheter

Studentlägenheter är hyreslägenheter, vilket innebär att Jordabalken 12 kap tillämpas, se Jordabalken 12 kap 1 § (här). Man kan tillägga att studentlägenheter är så kallade kategoribostäder, vilket innebär att man måste uppfylla vissa kriterier för att få bo där, i det här fallet studera.

Uppsägningstid

Om ett hyresavtal har ingåtts på bestämd tid, upphör avtalet att gälla vid hyrestidens utgång om inte annat har avtalats, se Jordabalken 12 kap 3 § 2 st (här). Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, ska avtalet sägas upp för att upphöra att gälla.

Om ett hyresavtal har ingåtts på obestämd tid måste avtalet sägas upp för att upphöra att gälla, se Jordabalken 12 kap 3 § 1 st (här). Ska man säga upp ett hyresavtal på obestämd tid som gäller en bostadslägenhet är uppsägningstiden tre månader, såvida inte parterna har avtalat om längre uppsägningstid, se Jordabalken 12 kap 4 § p. 1 (här).

När det gäller hyra av bostadslägenheter har hyresgästen alltid rätt till tre månaders uppsägningstid, se Jordabalken 12 kap 5 § (här). Om hyresgästen vill säga upp sin bostad och har en uppsägningstid på tre månader, måste hen säga upp ditt kontrakt senast vid månadsskiftet tre månader i förväg. Ett exempel är att hyresgästen vill flytta 1 maj, och därmed måste säga upp avtalet senast 31 januari.

Vad du kan göra nu

Tre månaders uppsägningstid är tillåtet. Min bedömning är att hyresvärden får göra så, även om en del av de boende inte vet om de ska bo kvar eller om de exempelvis ska plugga på annan ort.

Om du har fler frågor rekommenderar jag att du kontaktar din hyresvärd, alternativt Hyresnämnden (se länk här). Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”