Vad gäller angående tysk lön om man är obegränsat skattskyldig i Sverige?

FRÅGA
Jag bor och arbetar i Tyskland sedan flera år. Sverige och Tyskland har ett dubbebeskattningsavtal. Nu anser Skattemyndigheten att jag är obegränsat skattskyldig i Sverige. Innebär det att jag måste betala Svensk inkomstskatt på min Tyska lön?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att Skatteverket har rätt i att du är obegränsat skattskyldig i Sverige så innebär det enligt 3kap. 8§ Inkomstskattelagen(IL) att du är skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster oavsett var de har intjänats.

Sverige och Tyskland har dock träffat ett dubbelbeskattningsavtal vilket innebär att avtalet skulle kunna stadga att endast Tyskland har rätt till att beskatta. Avgörande för om Sverige har rätt till att beskatta är var du enligt avtalet anses ha din hemvist.

I det fall att båda staterna gör anspråk på att vara din hemviststat bestäms hemvisten utifrån 4 punkter enligt avtalets 4:e artikel:

1) Den stat där du har en stadigvarande bostad, och om du har en stadigvarande bostad i både Sverige och Tyskland ska den stat där dina personliga och ekonomiska intressen är starkast anses vara hemviststaten.

2) Om punkten 1 träffar både Sverige och Tyskland ska hemvisten bestämmas utifrån var du stadigvarande vistas.

3) Om punkten 2 träffar både Sverige och Tyskland ska hemvisten bestämmas utifrån ditt medborgarskap.

4) Om punkten 3 träffar både Sverige och Tyskland ska hemvisten bestämmas genom en överenskommelse mellan staternas myndigheter,

I ditt fall verkar Tyskland vara din hemviststat stat enligt 2:a punkten, men eftersom jag inte vet alla omständigheter i ditt fall kan jag inte svara helt säkert på det. Skulle Tyskland anses vara din hemviststat enligt avtalet får Sverige enligt avtalets 15:e artikel ej beskatta din tyska lön.

Som nämnt ovan vet jag inte alla omständigheter i ditt fall för att ge ett helt klart svar men hoppas att svaret ändå var till hjälp!

MVH

Gustav Wahlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (292)
2021-07-28 Vart beskattas man för försäljning av fastighet i Mexiko?
2021-07-21 Beskattning av person som ska jobba i Hong Kong
2021-07-20 Beskattning av pension vid flytt utomlands
2021-07-01 Vad är väsentlig anknytning?

Alla besvarade frågor (94371)