Vad gäller angående läkarbesök på arbetstid?

2019-01-09 i Övrigt
FRÅGA
Vad har jag för rättigheter gällande göra läkarbesök på arbetstid? Arbetsplatsen har inget kollektivavtal. Vad kan arbetsplatsen göra om jag går på läkarbesöket utan chefens samtycke?
SVAR

Hejsan!

Lagen om anställningsskydd (LAS) ger inte några direkta rättigheter åt arbetstagare att gå på läkarbesök på arbetstid utan detta är något som arbetstagare och arbetsgivare avtalar om. Om ni inte har något kollektivavtal får du gå in och titta på det enskilda avtalet och se om det finns utrymme för att gå på läkarbesök. Om du gör detta utan chefens samtycke ses detta som ett avtalsbrott och denne kan ha skäl att säga upp dig, speciellt om denne uttryckligen har sagt nej till detta, 7§ LAS.

Om det är akuta läkarbesök vid t.ex olyckor och andra svåra skador eller kroniska sjukdomar som behöver behandlas regelbundet (t.ex cancer) så kan dock inte arbetsgivaren säga upp dig utan då har denne en skyldighet utreda om att det finns möjlighet för omplacering, 7§ 2st, LAS.

Du kan däremot be om tjänstledighet för att gå till läkaren. Vid tjänstledighet får du inte betalt. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att ge dig tjänstledighet om det inte står i lag men det skadar aldrig att försöka fråga och förhandla. Om du vill läsa mer om tjänstledighet kan du klicka här.

Jag kan emellertid inte hjälpa dig mer om jag inte har avtalet vid hand, jag kan rekommendera att du läser igenom ditt avtal med din arbetsgivare och alternativt kan du be om tjänstledighet. Om det är ett läkarbesök som inte är synnerligen nödvändig för din hälsa kan du emellertid inte räkna med att få ledigt för detta om det inte står i avtalet mellan dig och din arbetsgivare.

Allt gott!

Binh Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97673)