Vad gäller angående 4,5 meters regeln och bygglov?

2017-10-06 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej !Jag bor i ett tvåvånings parhus. På granntomten har uppförts ett tvåvånings flerbostadshus ( höjd 8,9m ) med gaveln vänd emot min fastighet. På det nya husets gavel är byggt är ett " öppet trapphus" bestående av en plattform på andra våningen, stående på två pelare. Min fråga gäller 4,5 m regeln. I mitt fall, räknas avståndetfrån tomtgräns till " trapphuset " eller till husgaveln ? Har höjden på nybygget betydelse i sammanhanget ?Jag har inte blivit tillfrågad om medgivande.Ska försöka få iväg en bild till Er som åskådliggör förhållandet.Vänliga hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga och tack för bifogad bild!

Bygglov
Huvudregeln är att det krävs bygglov för nybyggnad. (9 kap. 2 § PBL) Det finns dock vissa undantag gällande en- och tvåbostadshus samt ekonomibyggnader där bygglov inte krävs. (9 kap. 3-4 §§ PBL) Eftersom du skriver att det rör sig om ett flerbostadshus krävs alltså bygglov eftersom en sådan byggnad inte utgör något av undantagen ovan. 4,5 meters regeln aktualiseras gällande undantagen och innebär att en byggnad som inte kräver bygglov inte får uppföras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannens medgivande.

Gäller 4,5 meters regeln i ditt fall och varifrån mäter man?
För att besvara din fråga så gäller inte 4,5 meters regeln i ditt fall förutsatt att nybygget kräver bygglov. Då är det istället bygglovet som gäller.

Om det skulle vara så att det är ett sådant bygge som inte kräver bygglov gäller 4,5 meters regeln och man mäter precis som du skriver 4,5 meter från tomtgränsen. Om du är osäker på vart tomtgränsen går kan du vända dig till Lantmäteriet. Angående om det är 4,5 meter från trapphuset eller gaveln skulle jag säga att det är den del av byggnaden som är närmast tomtgränsen. Jag kan dock tyvärr inte se vad som är närmast tomtgränsen utifrån din bild. Är bilden tagen från din tomt? I så fall är ju husgaveln närmast tomtgränsen och det är då mellan husgaveln och tomtgränsen som det ska vara minst 4,5 meter. Om tomtgränsen istället är till vänster på bilden är ju trapphuset närmast tomtgränsen och eftersom trapphuset hör till byggnaden ska det då vara minst 4,5 meter mellan trapphuset och tomtgränsen. Höjden på bygget har däremot inte betydelse i sammanhanget. Som sagt är dock min slutsats utifrån informationen i din fråga att bygget kräver bygglov och att 4,5 meters regeln därför inte gäller.

Krävs ditt medgivande?
Byggnadsnämnden ska underrätta dig som berörd granne och ge dig tillfälle att yttra dig över ansökan om bygglov om:
1. Bygglovet innebär en avvikelse från detaljplan,
2. Bygglovet innebär en avvikelse från områdesbestämmelser,
3. Bygget ska utföras i ett område som omfattas av områdesbestämmelser och åtgärden inte är reglerad i dem, eller om
4. Bygget ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och åtgärden inte innebär att en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad
(9 kap. 25 § och 5 kap. 11 § PBL)

Det krävs dock endast att Byggnadsnämnden har givit tillfälle för samråd, inte att du faktiskt har yttrat dig. (5 kap. 11 § 3 st PBL) Om förutsättningar föreligger för att du som granne ska ha rätt att yttra dig krävs dock inte ditt godkännande för att bygglov ska beviljas. Dina synpunkter vägs in i Byggnadsnämndens bedömning och nämnden tar då ställning till om grannarnas eventuella synpunkter är så allvarliga att bygglov inte kan beviljas. Om det däremot hade rört sig om ett sådant bygge där bygglov inte behövs krävs precis som du skriver ditt medgivande om bygget ska ske närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

Om du är osäker på om det finns ett bygglov eller inte och om du skulle ha underrättats skulle jag rekommendera dig att kontakta din kommun.

Överklaga beslut om bygglov
Du kan som berörd granne överklaga Byggnadsnämndens beslut om bygglov. (13 kap. 3 § PBL) Beslutet överklagas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska lämnas in till kommunen inom 3 veckor från det att du fått del av beslutet. I överklagandet ska du ange vilket beslut överklagandet gäller, varför beslutet bör ändras, och det kan även vara lämpligt att du anger varför du anser dig vara berörd av beslutet.

Sammanfattning
Utifrån informationen i din fråga verkar det röra sig om en bygglovspliktig byggnad, dvs. att det krävts ett bygglov. När det är fråga om ett sådant bygge gäller inte 4,5 meters regeln som den gör vid byggen där bygglov inte behövs. Vid bygglovspliktiga byggen är det bygglovet som gäller och inte 4,5 meters regeln. Om någon av förutsättningarna ovan föreligger borde Byggnadsnämnden gett dig tillfälle att yttra dig och om du inte fått den möjligheten kan du överklaga beslutet om bygglov förutsatt att det inte gått längre tid än 3 veckor.

Hoppas detta svar gav klarhet i rättsläget! Om jag verkar ha missförstått något eller om mitt svar är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2077)
2021-07-31 Får man ge bort en gåva med villkor?
2021-07-30 Får en granne söka upp mig genom att leta information i sopsorteringen?
2021-07-30 Får grannens växter skugga din tomt?
2021-07-30 Behöver jag bygglov för att bygga pool?

Alla besvarade frågor (94468)