Vad gäller ang. besittningsrätten för villa?

2019-07-03 i Hyresavtal
FRÅGA
Skall hyra ut en villa vi äger men inte bor i.Vad gäller ang besittningsrätten.Ser fram emot ert svar.
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

När man hyr ut villa man äger gäller oftast privatuthyrningslagen.

Men den lagen gäller inte när:

* en hyresrätt hyrs ut i andra hand

* syftet med uthyrning är att hyresgästen ska använda lägenheten för fritidsändamål

* uthyrningen sker i näringsverksamhet

Då är det istället hyreslagen som gäller (12 kap i Jordabalken kallas hyreslagen).

Får hyresgästen besittningsskydd?

Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostaden hyrs enligt lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Något avtal om avstående från besittningsskydd behövs alltså inte vid sådana uthyrningar.

Om du ska hyra ut via hyreslagen är det bra att ha ett villkor i avtalet där det sägs att besittningsskydd ej ges, men denna måste godkännas av hyresnämnden. Läs mer här: http://www.hyresnamnden.se/Blanketter/

Hur länge en person ska hyra din villa är helt upp till dig. Det finns olika kontrakt man kan ha, här är ett exempel:

https://www.villaagarna.se/globalassets/mallar--avtal/avtalsmallar/hyra-ut-bostad/hyreskontrakt-for-uthyrning-av-villa-enligt-hyreslagen-skrivbar-2016-09-15.pdf

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Återkom gärna vid fundering.

Önskar dig en trevlig midsommar!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1387)
2020-08-05 Är muntligt ingångna bostadshyresavtal giltiga? Och vad gäller vid en avhysning?
2020-08-03 Hyresgäst ansvar och grund för uppsägning.
2020-08-02 Är jag bunden av mitt lokalhyreskontrakt trots ägarbytet?
2020-08-02 Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?

Alla besvarade frågor (82629)