Vad för handlingar har socialtjänsten rätt att utkräva vid beslut om försörjningsstöd?

Kan socialtjänsten kräva att få se alla mina historiska bankid signeringar vid sök av försörjningsstöd?

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Socialtjänstlagen (SoL) reglerar socialtjänstens verksamhet och i 1 kap. 1 § framgår det att att människans integritet och självbestämmanderätt ska respekteras. Socialtjänsten kan alltså inte tvinga dig att utge dessa handlingar om du vägrar. Samtidigt kan handlingarna vara viktiga för att klargöra din ekonomiska situation och om du har rätt till försörjningsstöd, vilket vanligtvis kan göras genom kontoutdrag eller liknande. Vill du inte att dem får del av dina Bankid-signeringar kanske kontoutdrag eller något liknande istället är möjligt. Du är alltså inte tvungen att utge nämnda handlingar du inte vill, men det kan som tidigare konstaterats också påverka bedömningen om du är berättigad till försörjningsstöd på det sättet att det blir svårare att bedöma din ekonomiska situation. Om du upplever att det är känsliga handlingar som utkrävs vill jag påpeka att socialtjänsten omfattas av sekretess, och får därmed enligt huvudregeln inte sprida uppgifterna som du anger vidare enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. 


Hoppas att du fått svar på din fråga!

Om du har fler funderingar är du alltid välkommen med fler frågor till Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.


Vänligen, 

Olivia SeverinssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000