Vad finns det för rättsfall som berör nödvärnsrätten?

Hej jag och min klasskamrat har valt att skriva vårat gymnasiearbete om nödvärnslagstiftningen, om en reformering av den är nödvändig. Vi har tänkt undersöka olika rättsfall. Vi har haft en del problem med att hitta bra fall och därav undrar vi vilka fall som vi skulle kunna ta upp i vårat arbete.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Jag förstår er fråga som att ni vill ha exempel på rättsfall som berör nödvärnsrätten.

Utan att veta vad det är för rättsfall ni har hittat, eller för den delen letar efter, är det lite svårt att ge exempel på bra rättsfall som rör nödvärnsrätten. Med det sagt så är lagen.nu ett bra alternativ för att hitta diverse rättsfall relevanta för ett visst lagrum. 

När man går in på de enskilda lagarna finns där, i högermarginalen bredvid varje enskilt lagrum, ett antal rubriker varav en är rättsfall. Trycker man på rättsfall så kan man se ett antal rättsfall, inklusive länkar till rättsfallen, som anses vara relevanta för det aktuella lagrummet. Där finns dessutom korta beskrivningar av rättsfallen i fråga. 

För lagrummet som behandlar nödvärnsrätten finns det 20 st. rättsfall. För lagrummet som behandlar nödvärnsexcess finns det ytterligare 6 st. rättsfall. Detta verkar vara en bra utgångspunkt för er. Observera dock att några av dessa är rättsfall från hovrätter (dvs. samtliga är inte från Högsta domstolen med allt vad detta innebär). Ni känner, för övrigt, igen rättsfall från Högsta domstolen på att de är namngivna enligt flöjande princip: NJA årtal sidnummer. 

I det fall ni är ute efter rättsfall där nödvärnsrättens omfattning och gränser diskuteras kan ni särskilt titta på NJA 2005 s. 237 och NJA 2009 s. 234. Även NJA 2012 s. 45 skulle kunna vara relevant (se särskilt p.14-18, 26 & 38-43). Jag kan, dessutom, rekommendera er att läsa om nödvärnsrätten i relevant juridisk litteratur. Har ni möjlighet till det skulle ni t.ex. kunna låna "Kriminalrättens grunder" av Asp, Ulväng och Jareborg. Ni kan nog, därutöver, hitta annan lämplig litteratur i ert lokala bibliotek.

Jag hoppas att ni har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på er fråga. I det fall jag har missförstått er fråga, något är oklart eller om ni har ytterligare funderingar så får ni gärna återkomma.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo