Vad finns det för olika uppsägningstider för garage?

Vad finns det för olika uppsägningstider för garage?

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyra av garage behandlas på samma sätt som hyra av lokal. Reglerna om det här hittar du därför i 12 kap. Jordabalken (JB).

Vilka uppsägningstider gäller om hyresavtalet löper på obestämd tid?
Om inget särskilt har avtalats om vilken tid avtalet ska gälla för, så är det fråga om ett avtal som löper på obestämd tid (JB 12:3). Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan sägas upp för att upphöra vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader (JB 12:4 1 st.).

Vilka uppsägningstider gäller om hyresavtalet löper på bestämd tid?
Finns det ett slutdatum för hyrestiden angivet i hyresavtalet så löper avtalet på bestämd tid. Om så är fallet gäller lite olika uppsägningstider beroende på hur långvarigt hyresförhållandet är (JB 12:4 2 st.).

- En dags uppsägningstid om hyresförhållandet är längst två veckor.
- En veckas uppsägningstid om hyresförhållandet är längre än två veckor men längst tre månader.
- Tre månaders uppsägningstid om hyresförhållandet är längre än tre månader men längst nio månader.
- Nio månaders uppsägningstid om hyresförhållandet är längre än nio månader.

Det kan dock tilläggas att det även vid avtal på bestämd tid kan avtalas om längre uppsägningstid för hyresvärden och kortare uppsägningstid för hyresgästen.

Sammanfattningsvis
Om avtalet gäller på obestämd tid, dvs. när inget specifikt slutdatum framgår, så är uppsägningstiden nio månader. Om avtalet däremot gäller på bestämd tid blir uppsägningstiden beroende av hur långvarigt hyresförhållandet är. Det är alltid en bra utgångspunkt att ta kontakt med den andra parten för att undersöka avtalet närmare och för att försöka komma överens.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”