Vad finns det för olika anställningsformer?

2019-11-25 i Anställningsformer
FRÅGA
Vilka typer av anställningsformer finns det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer först att redogöra för de två anställningarna. Jag kommer därefter att redogöra för skillnaden mellan de två anställningarna. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för när en anställning kan övergå till en annan.

Allmänna regler gällande anställning m.m. regleras i Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS)

I LAS regleras två sorters av anställningar. Den första sorten är tillsvidareanställning (4 § LAS). Den andra sorten är tidsbegränsad anställning (5 § LAS).

Tillsvidareanställning
Tillsvidareanställning är motsatsen till tidsbegränsad anställning. Det finns inget slutdatum på anställningen utan anställningen pågår tillsvidare. Anställningen avslutas antingen i samband med uppsägning eller avskedande. (4 § LAS).

Tidsbegränsad anställning
Tidsbegränsade anställningar innebär att anställningen är begränsad och att man är anställd under viss tid. Det finns alltså ett sista datum för din anställning. Det finns olika varianter av tidsbegränsade anställningar. Avtal om tidsbegränsad anställning får ingås för allmän visstidsanställning, för vikariat, för säsongsarbete och för arbetstagare som har fyllt 67 år (5 § LAS).

Allmän visstidsanställning
Allmän visstidsanställning är en form av anställning som innebär att en arbetsgivare får anställa en arbetstagare under en tidsbegränsad anställning utan några skäl för tidsbegränsningen.

Vikariat
Vikariat är en form av anställning som kännetecknas att anställningen består så länge tjänsten ordinarie arbetstagare är ledig/frånträtt sin tjänst. Du kan exempelvis anställas för att den ordinarie arbetstagaren är pappaledig alternativt har tagit tjänstledigt under längre tid.

Säsongsarbete
Säsongsarbete är ett arbete som är under viss säsong av året. Det är ett arbete som pga. naturens växlingar eller av andra anledningar inte kan bedrivas mer än under en viss del av året. Exempelvis om du arbetar på en skidort kan denna oftast inte bedrivas mer än under vinterhalvåret och därför anställs du oftast bara under den säsong.

Skillnaden mellan anställningarna
Skillnad mellan anställningarna är att visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning och avslutas i samband med anställningstidens utgång. För att en tidsbegränsad anställning ska avslutas behöver inte arbetsgivaren aktivt säga upp arbetstagaren utan det räcker med att anställningstiden har utgått eller att arbetet är slutfört. (4 § 2 stycket LAS).

En tillsvidareanställning gäller tills dess att någon av arbetstagaren eller arbetsgivaren avslutar den. Den stora skillnaden är att det krävs ett aktivt agerande från arbetsgivaren om arbetsgivaren vill säga upp alternativt avskeda arbetstagaren. (uppsägning 7 § LAS, avskedande 18 § LAS, se även 4 § LAS)

Allmän visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning
Visstidsanställning är ett annat begrepp för tidsbegränsad anställning. Det finns situationer när en allmän visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning. Ett exempel på en sådan situation är om du har varit anställd hos en arbetsgivare med en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, det innebär att om du har arbetat hos en arbetsgivare i mer än två år (under en femårig period) och haft en allmän visstidsanställning går anställningen över till en tillsvidareanställning. (5 a § LAS).

Sammanfattningsvis
Det finns två sorters anställningsformer, tidsbegränsad eller tillsvidareanställning. En tidsbegränsad anställning kräver inte att arbetsgivaren avskedar eller säger upp arbetstagaren för att anställningen ska avslutas. En tillsvidareanställning kräver att arbetsgivaren avskedar eller säger upp arbetstagaren för att anställningen ska avslutas. I vissa situationer kan en allmän visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (773)
2021-05-06 Kan man vara timanställd hur länge som helst?
2021-05-02 Är man anställd om man inte skrivit på ett skriftligt anställningsavtal?
2021-04-30 Vad gäller vid inlasning om jag haft olika yrkestitlar?
2021-04-30 När börjar en anställning gälla och förtur till LAS

Alla besvarade frågor (92105)