Vad får man skriva i en tidning?

FRÅGA
Jag är journalist och har skrivit en artikel för publicering i en tidning som ges ut en organisation som arbetar med rehab av personer med ryggmärgsskada. Artikeln är en granskning av branschen personlig assistans där det under en längre tid förekommit lika former av oegentligheter. Det har utvecklats en marknad med några hundra företag som anordnare av assistansen. De får betalt från Försäkringskassan som har ett kontrollansvar och en kontrollverksamhet. Försäkringskassans sanktionsmöjlighet är att stoppa utbetalningar till företag där man hittar felaktigheter. För närvarande har man stoppat utbetalningar till 19 företag.För människor som är i behov av personlig assistans vore det ren konsumentvägledning att få veta vilka företagen är. På inrådan från sina jurister publicerar emellertid inte Försäkringskassan listan på företagen. Man är rädd för de juridiska muskler som vissa assistansbolag skaffat och för att bli stämda. Däremot lämnar man ut uppgifter om företagen som en kund efterfrågar.Jag har fått listan på företagen av Försäkringskassans nationelle samordnare av personlig assistans i samband med att jag har intervjuat honom.Min fråga är om organisationen som ger ut tidningen riskfritt kan publicera listan för att vägleda sina medlemmar. "Följande företag har Försäkringskassan stoppat utbetalningar till:"
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlighetsprincipen
I Sverige gäller offentlighetsprincipen vilken innebär att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om statens verksamhet. Eftersom Försäkringskassan är en statlig myndighet har allmänheten rätt att ha insyn i deras verksamhet.

Yttrandefrihet och tryckfrihet
I Sverige gäller även tryckfrihet och yttrandefrihet. Dessa friheter innebär en rätt för alla svenska medborgare att både i tal och skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst. (1 kap. 1 § TF och 1 kap. 1 § YGL) Det finns dock vissa begränsningar i dessa friheter med hänsyn till sekretessbestämmelser och straffrättsliga bestämmelser men huvudregeln är alltså att du i princip får skriva vad som helst i en tidning.

Eftersom uppgifterna om till vilka företag som Försäkringskassan stoppat utbetalningar till inte är sekretessbelagda är inte din tryckfrihet eller yttrandefrihet begränsad med hänsyn till detta. Den straffrättsliga bestämmelse som i sådana här fall skulle kunna aktualiseras, förtal, är inte tillämplig eftersom uppgifterna är sanna och eftersom det gäller företag. (5 kap. 1 § BrB) Det är endast fysiska personer som kan bli utsatta för förtal.

För att besvara din fråga kan tidningen riskfritt publicera listan.

Om något är otydligt eller om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (140)
2021-07-28 Offentlighetsprincipen
2021-07-24 Informeras den som domen angår vid beställning av allmän handling?
2021-06-29 Vad gäller kring borttagning av uppgifter på hemsidor som Lexbase?
2021-06-15 Får en nyhetstidning ge ut information om en källa?

Alla besvarade frågor (94351)