Vad får man egentligen säga på sociala medier?

FRÅGA
Vad får jag skriva på sociala medier som är under yttrandefrihet och tillåtet ?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan kommer jag kommer berätta mer om yttrandefrihet och de begränsningar som finns när man skriver inlägg, kommentarer och liknande på sociala medier.

Vad innebär yttrandefrihet?

I Sverige regleras informations- och yttrandefriheten i tre av våra grundlagar, närmare bestämt regeringsformen (RF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och tryckfrihetsförordningen (TF). Yttrandefriheten skyddar medborgarnas rätt att uttrycka sina åsikter offentligt. Samma regler som gäller i verkligheten gäller även på nätet och i sociala medier.

Vidare innebär yttrandefriheten en frihet att fritt uttrycka sina åsikter, tankar och känslor utan någon censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. Yttrandefriheten innebär däremot inte att man får skriva vad som helst. Att sprida hot, förtala någon, sprida upphovsrättsligt material, hets mot folkgrupp är några exempel på handlingar som inte är tillåtna. Med andra ord är yttrandefrihet ingen absolut rättighet, dvs det får göras begränsningar - mer om detta nedan.

Finns det några begränsningar?

Yttrandefrihet är alltså en frihet som får begränsas, RF 2 kap. 20 § 1 p. Begränsningen måste däremot vara proportionerlig, vilket innebär att begränsningar enbart får göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhället. Yttrandefriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd samt förebyggande och beivrandet av brott, RF 2 kap. 23 §.

Vad innebär dessa begränsningar i sammanhanget för sociala medier?

På sociala medier kan det till exempel innebära att man inte får förtala någon genom att skriva något om en annan person som får denne att framstå som en sämre människa i omgivningens ögon. Det gäller såväl inlägg och kommentarer som filmer och bilder. Om man till exempel pekar ut någon som brottslig genom att lägga upp en bild och skriva att personen i fråga har stulit något eller skadat någon, så kan det utgöra förtal. Även om det som man skriver faktiskt stämmer och är helt sant, så kan handlingen klassas som förtal om det får omgivningen att nedvärdera personen.

Yttrandefriheten sträcker sig däremot rätt långt eftersom det är en rättighet som är fundamental i ett demokratiskt samhälle. Det är vanligtvis inte olagligt att skriva något otrevligt eller taskigt om någon, även om det är omoraliskt.

Jag hoppas du fick vägledning i din fråga.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Klein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll