Får konkursförvaltaren lägga beslag på ens pension?

Vad är existensminimum vid en personlig konkurs?

Har konkursförvaltaren rätt att lägga beslag på belopp mindre än 3000 kr på ens bankkonto och stänga ner det?

Har de rätt att ta hela ens pension om det finns på bankkontot, vilket då skulle innebära att man har ingen ekonomi kvar, kort och gott man är barskrapad...

Summa summarum: Har de rätt till att ta ALLA tillhörigheter, rensa bankkontot och stänga ner det inklusive ens pension.

Fråga är då, vad ska man leva på under konkursen och efter konkursen..?

Man behöver väl inte vara geni för att förstå att ingen kan leva på NOLL (0) kronor

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor.

Det stämmer, eftersom det inte går att leva på noll kronor får konkursförvaltaren endast ta egendom i anspråk som inte behövs för den skuldsattes försörjning och skäliga levnadsnivå. Jag återkommer till detta strax. Jag tolkar det som att dina frågor inte är aktuella för dig personligen, men för att i möjligaste mån skriva ett så pedagogiskt svar som möjligt besvarar jag dina frågor utifrån att det gällde dig.

Vid förvaltningen av ett konkursbo ser konkursförvaltaren över alla dina tillgångar du hade när konkursbeslutet meddelades. Allt som du äger, som kan överlåtas och har ett förmögenhetsvärde kan konkursförvaltaren använda för att betala av skulderna. Där inräknas såväl fastigheter, möbler och kontanta medel. Detta följer av 3 kap. 3 § Konkurslagen.

Det finns dock ett undantag där du som gäldenär (den som har skuld till annan) har rätt att få ut viss egendom från konkursboet som behövs för dig och din familjs uppehälle, s.k. beneficieegendom. Det är denna egendom som utgör vad som vardagligt kallas existensminimum. Genom 3 kap. 5 § Konkurslagen får bl.a. pengar och banktillgodohavanden undantas från konkursboet, se 5 kap. 1 § punkt 7 Utsökningsbalken. Vill du veta vad mer som får undantas hänvisar jag dig till nämnda paragraf.

Utgångspunkten är alltså att konkursförvaltaren får lägga beslag på alla dina besparingar du har, även din pension. Detta med undantag för en liten del som kan behövas för att betala ditt underhåll för resten av månaden (t.ex. mat, resor från och till jobbet m.m.). Det finns dock ingen anledning för konkursförvaltaren att stänga ned ditt bankkonto. Denne skall ju enbart ta hand om dina tillgångar och sälja dem för att betala av skulderna.

Vad du lever på under konkursen är alltså den del av dina tillgångar som får undantas från konkursboet. Om all egendom som är möjlig att beslagta är beslagtagen och du fortfarande har skulder, får konkursförvaltaren ansöka om utmätning av din inkomst (3 kap. 4 § Konkurslagen). Utmätning av pension får dock inte göras om du är beroende av pensionen för din försörjning (5 kap. 8 § Utsökningsbalken).

Som fingervisning vad existensminimum kan innebära i rena belopp kan det sägas att en ensamstående vuxen får förbehålla högst 4734 kr (år 2017) från utmätning av lönen.

Så, sammanfattningsvis är utgångspunkten att konkursförvaltaren får ta all egendom i anspråk, även kontanta medel såsom pensionssparande. Detta med undantag för viss uppräknad egendom som inte är av lyxkaraktär. Är gäldenären beroende av sin pensionsinkomst får den inte utmätas.

Värt att nämna: om gäldenären tycker att ett beslut är felaktigt angående konkursboets förvaltning kan denne kontakta Kronofogdemyndigheten som har tillsyn över konkursförvaltaren.

Hoppas detta hjälpte dig att få svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Jakob AxelssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”