Vad får hyresvärden använda depositionen till?

2021-08-11 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag har hyrt en andrahandslägenhet i två år och kontraktet tog precis slut. Jag sitter just nu och väntar på att depositionen ska betalas tillbaka och det har gått flera dagar utan att jag fått någonting trots att kontraktet redan har upphört. Jag storstädade lägenheten helt själv tillsammans med min familj och det enda som kanske fanns kvar var lite damm under soffan, små svåra fläckar i ugnen och lite kalk på duschgolvet. Annars är allting städat, det är inga fläckar på väggar eller några "permanenta" skador pga dålig städning så att säga. Har min hyresvärd trots det rätt att ta in städfirma som kostar runt 2000 kr och dra det av min deposition när det knappt finns något att städa? Det står ingenting i vårat kontrakt om professionel utstädning som krav. Det står även i kontraktet att skador som uppkommit av normalt slitage att hyresgästen (jag) inte ansvarar för. Hyresvärden hävdar att han sitter och väntar på kvitton, därav har depositionen inte blivit skickad än och hyresvärden säger att han en kille som "varit i lägenheten och fixat" utan att gå in på detaljer vad det innebär. Börjar bli orolig att han bara renoverar och tar storstädning på min bekostnad när jag lämnade lägenheten i gott skick. Vad ska/kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vid hyrestidens start erlade en deposition och nu har avflyttat i och med att hyrestiden har löpt ut. Du har städat lägenheten så gott du kan och har inte orsakat några större, märkbara skador. Du misstänker att hyresvärden kan komma att använda depositionen för städservice eller dylikt, och undrar nu om hyresvärden verkligen får använda din deposition för att bekosta sig sådant. Din fråga är hyresrättslig och regleras i 12 kap. Jordabalken (JB), den s.k. hyreslagen.

Deposition är ett civilrättsligt avtal som saknar specifika lagregler

Det finns inga lagbestämmelser som reglerar depositioner, utan det styrs helt av vad hyresvärd och hyresgäst har kommit överens om i avtal. Det är fråga om ett civilrättsligt avtal där bl.a. depositionens storlek, användning, tid för erläggande och återbetalning samt betalningssätt m.m. kan regleras fritt mellan parterna.

I en överenskommelse om deposition är nog det allra viktigaste att definiera vad depositionen får användas till av hyresvärden. Ett välskrivet avtal om deposition innehåller noggranna uppgifter om vilka typer av skador som depositionen ska kunna användas till och vilka skador som hyresvärden själv ska stå för. Det kan t.ex. regleras att hyresgästen ska städa lägenheten vid avflyttning och att hyresvärden får använda depositionen för städning om det inte görs. Att lägenheten ska vara städat vid avflyttning finns det ingen lagbestämmelse på, utan det är något parterna själva måste komma överens om.

Bedömning i ditt fall och rekommendation

Du beskriver att det inte står något i hyresavtal om att depositionen ska få användas för städservice vid hyrestidens slut. Vidare står det att du inte är ersättningsskyldig för skador som uppkommit av normalt slitage. Av detta framgår motsatsvis att du enbart ansvarar för skador på lägenheten som du har orsakat till följd av eget vållande eller vårdslöshet. Detta är i linje med bestämmelsen i 12 kap. 24 § 1 st. JB, som föreskriver att en hyresgäst endast ska ersätta skador som denne genom vårdslöshet har framkallat. Det får i avtal mellan hyresvärd och hyresgäst bestämmas att hyresvärdens ersättningsansvar ska sträcka sig längre än vårdslöshetsskador, men för det krävs att hyresobjektet helt eller delvis har använts för annat ändamål än bostad (12 kap. 24 § 5 st. JB). Eftersom detta inte är fallet hos dig och ni således inte kan sträcka ut ditt ersättningsansvar, kan du aldrig bli skyldig att ersätta andra skador än sådana som är en följd av din vårdslöshet.

Eftersom det i hyresavtalet mellan dig och hyresvärden saknas villkor om att depositionen ska få användas för professionell städning eller andra åtgärder som inte har att göra med skador som du har orsakat p.g.a. vårdslöshet, skulle det vara otillåtet för hyresvärden att använda depositionen för just sådana saker. Även om det skulle finnas ett avtalsvillkor som säger att depositionen får användas för att städa lägenheten om du lämnar den i ostädat skick, skulle det alltså kräva att lägenheten inte är renlig. Du beskriver att du har städat lägenheten, varför anlitandet av professionell städning på din bekostnad, även om ett sådant villkor finns, inte borde vara otillåtet av hyresvärden.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?