FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt24/07/2017

Vad får granne göra med nedklippta grenar från träd växande över tomtgränsen?

En granne har rätt att ta ner grenar från träd som växer in över tomtgränsen. Frågan är vad får grannen göra med grenarna? Får trädgrenar och uppsopade trädrester kastas in på trätrallar på vår uteplats? Om inte, vad gör vi?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med så ska grannen ta skälig hänsyn till omgivningen när denne utnyttjar er fastighet (3 kap. 1 § Jordabalken). Fortsättningsvis ska ni få möjligheten att själv utföra åtgärden, om grenarna växer på ett olämpligt sätt, annars kan grannen ta bort grenarna själv (3 kap. 2 § Jordabalken).

Därför kan grannen alltså inte kasta in grenar och trädrester på er uteplats.

Jag kan rekommendera att ni pratar med grannen om detta till att börja med.

Undrar ni något mer får ni gärna höra av er igen!

Oskar ForsbergRådgivare