Vad får en lärare göra då en elev hotar en annan elev med våld?

FRÅGA
Jag arbetar på en kommunal gymnasieskola som rektor. En anställd lärare har stora ordningsproblem i en klass. Under en kemilektion hotar två elever en annan elev att kasta farlig syra på denne. Läraren får panik och hotar tyvärr dessa två elever om våld och när de inte lyssnar, fråntar med syran och för med våld ut eleverna och låser dörren. Vad säger juridiken och hur kan jag hantera denna situation rent arbetsrättsligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad en lärare får göra då det uppstår en nödsituation i klassrummet.

Brottsbalkens nödvärnsbestämmelse ger varje person en rätt att ingripa för att förhindra brottsligt våld mot person eller egendom. Denna rätt gäller även lärare och lärare har dessutom i vissa fall en skyldighet att ingripa då man har en tillsynsplikt i relation till eleverna. För att en gärning som begås i en liknande situation ska vara acceptabel krävs att det våld som används inte är uppenbart oförsvarligt, eller att man inte brukat mer våld än vad nöden kräver. Sett till den situation du beskriver anser jag att det våld läraren har använt har stått i proportion till den gärning som våldet syftade till att avstyra och att lärarens agerande därför har varit godtagbart.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (150)
2020-04-30 När har man rätt till nödvärn?
2020-04-17 Ingripande i en nödvärnssituation
2020-03-26 Nödvärn vid plånboksstöld
2020-03-23 Ansvar för brott mot knivlagen

Alla besvarade frågor (80337)