Vad får användas som bevis och kommer det visas offentligt?

2020-08-25 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej mitt ex som har blivit åtalat för en kväll där han ville döda mig med en kniv polisen fanns på plats och grep honom. Nu kommer vi till huvudförhandling han säger att han har spelat in mig när jag var arg och förbannad och provocerade honom via telefonsamtal? Han spelade in mig utan att jag vet. Jag undrar om dom här inspelningarna kan påverka rättegången och tas som en bevis jag minns inte ens vad jag sa i dessa. Kommer de spelas upp framför vittnen för att jag vill inte att dessa inspelningar kommer fram till allmänheten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga undrar du om dessa inspelningar kan tas med som bevisning i en rättegång, och om de kommer spelas upp offentligt under förhandlingen.

Kan detta påverka rättegången och får de tas med som bevisning?

I Sverige råder fri bevisprövning, vilket innebär att parterna i ett mål får åberopa den bevisning som de kan få fram, och att värdet av denna bevisning ska prövas fritt av domstolen (35 kap. 1§ rättegångsbalken). Detta innebär att han får lov att ta med och åberopa detta som bevis under rättegången. Det är svårt för mig att säga huruvida det kommer påverka rättegången eller bevisläget i målet, då jag inte vet något om målet och vilken bevisning som redan finns. Men om inspelningarna ger uttryck för något som innebär att den tilltalades handlingar framstår som mindre allvarliga, eller till och med straffria, kan det ju påverka utgången av rättegången. Men återigen är det omöjligt för mig att säga, utan det är upp till domstolen att avgöra vilket värde inspelningarna har och vad de innebär för domen. Om du är målsägande kan du vända dig till åklagaren eller om du har ett målsägandebiträde, och fråga för att få ett tydligare svar.

Kommer de spelas upp offentligt under förhandlingen?

Utgångspunkten i svensk rättegång är att alla förhandlingar ska hållas offentligt (5 kap. 1§ rättegångsbalken). Men om inspelningarna innehåller något som kan skyddas av offentlighets- och sekretesslagen, och det bedöms att det är av synnerligen vikt att dessa inte spelas upp för allmänheten, kan den delen av rättegången hållas inom stängda dörrar. Parter i målet får dock alltid ta del av bevisningen. Om inspelningarna inte innehåller något som täcks av sekretess, blir de offentliga i samband med rättegången. Vittnen är inte parter, och oftast läggs all bevisning fram innan vittnena hörs, så det är inte säkert att vittnena kommer höra inspelningen. Men den får spelas upp på nytt om det behövs för att ställa frågor till dem.

Om inspelningen innehåller hemliga eller känsliga uppgifter utifrån målets karaktär, kan de sekretessbeläggas. Exempel på innehåll som kan ge skäl till sekretess är exempelvis om uppgifter om hemligt boende röjs, namn eller liknande diskuteras på personer med skyddad identitet, uppgifter om sexualliv och hälsa, eller liknande uppgifter som är olämpliga att offentliggöra. Det finns en hel del uppgifter som kan skyddas av sekretess, du kan läsa mer om detta i offentlighets- och sekretesslagen.

Sammanfattningsvis

Det är svårt för mig att säga om dessa inspelningar kommer påverka rättegången då jag inte vet något om vare sig inspelningarna eller målet, men jag kan med ganska stor säkerhet säga att om den tilltalade vill att de ska spelas upp, kommer de antagligen göra det. Om du har frågor kring målet och bevisningen rekommenderar jag dig att kontakta åklagarkammaren eller om du har ett målsägandebiträde, som kan ge dig bättre svar. Om inspelningarna inte innehåller något hemligt eller känsligt eller kan vara till men för någon, kommer de att spelas upp offentligt för allmänhet och kanske även för vittnen. Offentlighetsprincipen är väldigt stark. Det är svårt för mig att säga med säkerhet vad som kommer hända, då jag som sagt inte vet något om ärendet eller inspelningarna. Har du frågor kring detta, eller önskar att de inte spelas upp offentligt, kan du kontakta tingsrätten och framföra detta, men det är något som domaren i målet kommer ta ställning till.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (365)
2021-02-28 Kan jag väcka talan i tingsrätten efter avslag från ARN?
2021-02-27 Vad får användas som bevis?
2021-02-26 Hur mycket är ett sms värt som bevis i brottmål?
2021-02-25 Hur stora är riskerna för att fel person sitter häktad för bedrägeri och olovlig identitetsanvändning?

Alla besvarade frågor (89848)