Vad får användas som bevis i domstol?

2018-10-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej. Vi är i en tvist i domstol. Vår motpart hänvisar till visa email mellan oss. I mina email har jag alltid haft följande text som avslutning. Min fråga är således: 1. Får han använda sig utav denna informationen i en tvist i en rättssal? 2. Har informationen något rättsligt värde då jag avsäger mig allt ansvar i vad som skrivs i email? Texten är denna:This email is confidential and is for the attention of the addressee only. XXX accepts no responsibility for information, errors or omissions contained in it. If you received this email in error, please inform me by reply and delete all copies from your system. No legally binding commitments are or will be created by this email and where it is XXX's intention to create such legally binding commitments, XXX will do so through hard copy correspondence or documents.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I svensk rätt har vid vad som benämns fri bevisföring och fri bevisvärdering. Principen kommer till uttryck i 35 kap. 1 § Rättegångsbalken.

Fri bevisföring innebär att det i princip inte uppställs några begränsningar i fråga om de källor som får användas som bevis. Parterna i en rättegång har därmed rätt att åberopa i princip allt. I teorin kan man till och med åberopa bevis som man fått del av olovligen eller genom hot. Fri bevisvärdering innebär i sin tur att domstolen fritt har att avgöra vilket bevisvärde ett åberopat bevis har i förhandlingen. Som exempel torde ett bevis som framkommit genom att någon hotats ha ett lågt, eller sannolikt inget, bevisvärde.

I ditt fall innebär det att e-posten från dig får användas trots den signaturen du avslutat dem med. Vilket bevisvärde e-posten har är i slutändan upp till domstolen att avgöra. Min bedömning är ock att de sannolikt inte får ett lågt bevisvärde enbart på grund av din signatur.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (264)
2019-02-28 Vad gäller i tvist om parkeringsböter?
2019-02-23 Oskyldighetspresumtion
2019-02-05 Får olovlig avlyssning användas som bevisning?
2019-01-26 Domstolens möjligheter att avvisa bevisning

Alla besvarade frågor (66900)