Vad får användas som bevis?

2021-02-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej Polisen beslagtog min väns mobil och hitta bevis på brott som jag har gjort får dom använda det beviset då
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Principen om fri bevisföring

I svensk rätt har vi något som kallas för fri bevisföring, vilket är en princip kommer till uttryck i 35 kap 1 § Rättegångsbalken. Fri bevisföring innebär att det i princip inte finns några begränsningar för vilka källor som får användas som bevis. I en rättegång kan parterna därför åberopa i princip allt, därmed även det som polisen har hittat i en beslagtagen mobiltelefon. Även om vi har fri bevisföring i svensk rätt så innebär det såklart inte att alla bevis anses lika starka. Ofta talar man om lågt eller högt bevisvärde för att beskriva hur starkt ett bevis är. I slutändan upp till domstolen att fritt avgöra vilket bevisvärde ett åberopat bevis har i en rättegång. Även denna princip kommer till uttryck i 35 kap 1 § Rättegångsbalken och kallas för fri bevisvärdering.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (369)
2021-04-18 Avlyssning av advokatsamtal
2021-03-31 Bortom rimligt tvivel?
2021-03-27 Fri bevisföring och olagligt införskaffat bevis
2021-03-11 Vart tar bevismaterial (videoförhör) vägen efter färdig rättegång?

Alla besvarade frågor (91351)